Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Oravská Polhora
Tok:Polhoranka
Región:Žilinský región
Oblasť:Orava
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 100 cm 100 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 150 cm 150 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 200 cm 200 cm

Oravská Polhora - Polhoranka

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Oravská Polhora - Polhoranka
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
4.12.2022 15:15 270.7
4.12.2022 15:00 270.7
4.12.2022 14:45 270.7
4.12.2022 14:30 280.8
4.12.2022 14:15 270.8
4.12.2022 14:00 270.8
4.12.2022 13:45 270.8
4.12.2022 13:30 270.8
4.12.2022 13:15 270.8
4.12.2022 13:00 270.8
4.12.2022 12:45 270.8
4.12.2022 12:30 270.8
4.12.2022 12:15 270.7
4.12.2022 12:00 270.7
4.12.2022 11:45 270.6
4.12.2022 11:30 270.6
4.12.2022 11:15 270.5
4.12.2022 11:00 270.4
4.12.2022 10:45 270.4
4.12.2022 10:30 270.4
4.12.2022 10:15 270.3
4.12.2022 10:00 270.3
4.12.2022 09:45 270.3
4.12.2022 09:30 270.2
4.12.2022 09:15 270.2
4.12.2022 09:00 270.2
4.12.2022 08:45 270.2
4.12.2022 08:30 270.2
4.12.2022 08:15 270.1
4.12.2022 08:00 270.1
4.12.2022 07:45 270.1
4.12.2022 07:30 270.1
4.12.2022 07:15 270.1
4.12.2022 07:00 270.1
4.12.2022 06:45 270.1
4.12.2022 06:30 270.1
4.12.2022 06:15 270.1
4.12.2022 06:00 270.1
4.12.2022 05:45 270.1
4.12.2022 05:30 270.1
4.12.2022 05:15 270.1
4.12.2022 05:00 270.1
4.12.2022 04:45 270.1
4.12.2022 04:30 270.1
4.12.2022 04:15 270.1
4.12.2022 04:00 270.1
4.12.2022 03:45 270.1
4.12.2022 03:30 270.1
4.12.2022 03:15 270.1
4.12.2022 03:00 270.1
4.12.2022 02:45 270.1
4.12.2022 02:30 270.1
4.12.2022 02:15 270.1
4.12.2022 02:00 270.1
4.12.2022 01:45 270.2
4.12.2022 01:30 270.1
4.12.2022 01:15 270.1
4.12.2022 01:00 270.2
4.12.2022 00:45 270.2
4.12.2022 00:30 270.1
4.12.2022 00:15 270.1
4.12.2022 00:00 270.1
3.12.2022 23:45 270.1
3.12.2022 23:30 270.1
3.12.2022 23:15 270.1
3.12.2022 23:00 270.1
3.12.2022 22:45 270.1
3.12.2022 22:30 270.1
3.12.2022 22:15 270.1
3.12.2022 22:00 270.1
3.12.2022 21:45 270.1
3.12.2022 21:30 270.1
3.12.2022 21:15 270.1
3.12.2022 21:00 270.1
3.12.2022 20:45 270
3.12.2022 20:30 270.1
3.12.2022 20:15 270
3.12.2022 20:00 270.1
3.12.2022 19:45 260
3.12.2022 19:30 260.1
3.12.2022 19:15 260
3.12.2022 19:00 260.1
3.12.2022 18:45 260
3.12.2022 18:30 260
3.12.2022 18:15 260
3.12.2022 18:00 260
3.12.2022 17:45 260
3.12.2022 17:30 260
3.12.2022 17:15 270
3.12.2022 17:00 270
3.12.2022 16:45 270
3.12.2022 16:30 270
3.12.2022 16:15 270
3.12.2022 16:00 270.1
3.12.2022 15:45 270.1
3.12.2022 15:30 280.1
3.12.2022 15:15 280.2
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )