Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Zubrohlava
Tok:Polhoranka
Región:Žilinský región
Oblasť:Orava
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 320 cm 320 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 390 cm 390 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 490 cm 490 cm

Zubrohlava - Polhoranka

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Zubrohlava - Polhoranka
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
4.12.2022 17:15 990
4.12.2022 17:00 990
4.12.2022 16:45 990.1
4.12.2022 16:30 990.1
4.12.2022 16:15 990.1
4.12.2022 16:00 990.1
4.12.2022 15:45 990.2
4.12.2022 15:30 990.2
4.12.2022 15:15 990.2
4.12.2022 15:00 990.3
4.12.2022 14:45 990.3
4.12.2022 14:30 1000.3
4.12.2022 14:15 1000.3
4.12.2022 14:00 1000.3
4.12.2022 13:45 1000.4
4.12.2022 13:30 1000.5
4.12.2022 13:15 1000.5
4.12.2022 13:00 990.6
4.12.2022 12:45 990.6
4.12.2022 12:30 990.6
4.12.2022 12:15 990.6
4.12.2022 12:00 990.5
4.12.2022 11:45 990.5
4.12.2022 11:30 990.4
4.12.2022 11:15 990.3
4.12.2022 11:00 990.1
4.12.2022 10:45 990.1
4.12.2022 10:30 990
4.12.2022 10:15 990
4.12.2022 10:00 990
4.12.2022 09:45 990
4.12.2022 09:30 990
4.12.2022 09:15 990
4.12.2022 09:00 990
4.12.2022 08:45 990
4.12.2022 08:30 990
4.12.2022 08:15 980
4.12.2022 08:00 980
4.12.2022 07:45 980
4.12.2022 07:30 980
4.12.2022 07:15 980
4.12.2022 07:00 980
4.12.2022 06:45 980
4.12.2022 06:30 980
4.12.2022 06:15 990
4.12.2022 06:00 990
4.12.2022 05:45 990
4.12.2022 05:30 990
4.12.2022 05:15 990
4.12.2022 05:00 990
4.12.2022 04:45 990
4.12.2022 04:30 990
4.12.2022 04:15 990
4.12.2022 04:00 990
4.12.2022 03:45 980
4.12.2022 03:30 980
4.12.2022 03:15 980
4.12.2022 03:00 980
4.12.2022 02:45 980
4.12.2022 02:30 980
4.12.2022 02:15 980
4.12.2022 02:00 980
4.12.2022 01:45 980
4.12.2022 01:30 980
4.12.2022 01:15 980
4.12.2022 01:00 980
4.12.2022 00:45 980
4.12.2022 00:30 980
4.12.2022 00:15 990
4.12.2022 00:00 990
3.12.2022 23:45 990
3.12.2022 23:30 990
3.12.2022 23:15 990
3.12.2022 23:00 990
3.12.2022 22:45 990
3.12.2022 22:30 990
3.12.2022 22:15 990
3.12.2022 22:00 990
3.12.2022 21:45 990
3.12.2022 21:30 990
3.12.2022 21:15 990
3.12.2022 21:00 990
3.12.2022 20:45 1000
3.12.2022 20:30 1000
3.12.2022 20:15 1000
3.12.2022 20:00 1000
3.12.2022 19:45 1000
3.12.2022 19:30 1000
3.12.2022 19:15 1000
3.12.2022 19:00 1000
3.12.2022 18:45 1000
3.12.2022 18:30 1000
3.12.2022 18:15 990
3.12.2022 18:00 990
3.12.2022 17:45 990
3.12.2022 17:30 990
3.12.2022 17:15 990
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )