Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Oravský Podzámok
Tok:Orava
Región:Žilinský región
Oblasť:Orava
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 220 cm 220 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 280 cm 280 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 320 cm 320 cm

Oravský Podzámok - Orava

Priebeh vodnej hladiny je ovplyvňovaný manipuláciou na VD.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Oravský Podzámok - Orava
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
2.12.2022 11:15 504.4
2.12.2022 11:00 504.4
2.12.2022 10:45 504.4
2.12.2022 10:30 504.4
2.12.2022 10:15 494.4
2.12.2022 10:00 494.3
2.12.2022 09:45 494.3
2.12.2022 09:30 494.3
2.12.2022 09:15 494.3
2.12.2022 09:00 494.3
2.12.2022 08:45 494.3
2.12.2022 08:30 494.3
2.12.2022 08:15 494.3
2.12.2022 08:00 494.3
2.12.2022 07:45 494.3
2.12.2022 07:30 504.3
2.12.2022 07:15 504.3
2.12.2022 07:00 504.3
2.12.2022 06:45 504.3
2.12.2022 06:30 504.3
2.12.2022 06:15 504.3
2.12.2022 06:00 504.3
2.12.2022 05:45 504.3
2.12.2022 05:30 504.3
2.12.2022 05:15 504.3
2.12.2022 05:00 504.3
2.12.2022 04:45 494.3
2.12.2022 04:30 494.4
2.12.2022 04:15 494.3
2.12.2022 04:00 494.3
2.12.2022 03:45 494.4
2.12.2022 03:30 494.4
2.12.2022 03:15 494.4
2.12.2022 03:00 494.4
2.12.2022 02:45 494.4
2.12.2022 02:30 494.4
2.12.2022 02:15 494.4
2.12.2022 02:00 494.4
2.12.2022 01:45 494.4
2.12.2022 01:30 494.4
2.12.2022 01:15 484.4
2.12.2022 01:00 484.5
2.12.2022 00:45 484.5
2.12.2022 00:30 484.5
2.12.2022 00:15 474.5
2.12.2022 00:00 474.5
1.12.2022 23:45 474.5
1.12.2022 23:30 464.5
1.12.2022 23:15 464.5
1.12.2022 23:00 464.5
1.12.2022 22:45 464.6
1.12.2022 22:30 474.6
1.12.2022 22:15 474.6
1.12.2022 22:00 474.6
1.12.2022 21:45 474.6
1.12.2022 21:30 484.6
1.12.2022 21:15 484.6
1.12.2022 21:00 484.6
1.12.2022 20:45 484.6
1.12.2022 20:30 484.6
1.12.2022 20:15 484.6
1.12.2022 20:00 484.6
1.12.2022 19:45 484.6
1.12.2022 19:30 484.6
1.12.2022 19:15 484.6
1.12.2022 19:00 484.6
1.12.2022 18:45 484.6
1.12.2022 18:30 484.6
1.12.2022 18:15 484.6
1.12.2022 18:00 484.6
1.12.2022 17:45 484.6
1.12.2022 17:30 484.6
1.12.2022 17:15 484.6
1.12.2022 17:00 484.6
1.12.2022 16:45 484.6
1.12.2022 16:30 484.7
1.12.2022 16:15 484.6
1.12.2022 16:00 484.7
1.12.2022 15:45 484.7
1.12.2022 15:30 484.7
1.12.2022 15:15 484.7
1.12.2022 15:00 484.6
1.12.2022 14:45 484.6
1.12.2022 14:30 484.6
1.12.2022 14:15 484.6
1.12.2022 14:00 484.6
1.12.2022 13:45 484.6
1.12.2022 13:30 484.6
1.12.2022 13:15 484.6
1.12.2022 13:00 484.6
1.12.2022 12:45 484.6
1.12.2022 12:30 484.5
1.12.2022 12:15 484.5
1.12.2022 12:00 494.5
1.12.2022 11:45 494.5
1.12.2022 11:30 494.5
1.12.2022 11:15 494.4
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )