Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Turčianske Teplice
Tok:Teplica
Región:Žilinský región
Oblasť:Turiec
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 50 cm 50 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 70 cm 70 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 90 cm 90 cm

Turčianske Teplice - Teplica

Priebeh vodnej hladiny je ovplyvňovaný vypúšťaním z kúpeľov.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Turčianske Teplice - Teplica
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
4.12.2022 16:30 145.8
4.12.2022 16:15 145.9
4.12.2022 16:00 145.9
4.12.2022 15:45 145.8
4.12.2022 15:30 145.7
4.12.2022 15:15 146.3
4.12.2022 15:00 155.8
4.12.2022 14:45 146.2
4.12.2022 14:30 145.7
4.12.2022 14:15 145.7
4.12.2022 14:00 146.1
4.12.2022 13:45 145.6
4.12.2022 13:30 145.9
4.12.2022 13:15 145.5
4.12.2022 13:00 145.6
4.12.2022 12:45 145.6
4.12.2022 12:30 145.4
4.12.2022 12:15 145.2
4.12.2022 12:00 145.4
4.12.2022 11:45 155.5
4.12.2022 11:30 145.8
4.12.2022 11:15 145.6
4.12.2022 11:00 145.6
4.12.2022 10:45 155.6
4.12.2022 10:30 145.7
4.12.2022 10:15 155
4.12.2022 10:00 145
4.12.2022 09:45 144.9
4.12.2022 09:30 144.7
4.12.2022 09:15 144.8
4.12.2022 09:00 144.8
4.12.2022 08:45 144.9
4.12.2022 08:30 144.7
4.12.2022 08:15 144.6
4.12.2022 08:00 144.5
4.12.2022 07:45 144.5
4.12.2022 07:30 144.4
4.12.2022 07:15 144.4
4.12.2022 07:00 144.3
4.12.2022 06:45 144.3
4.12.2022 06:30 144.9
4.12.2022 06:15 144.9
4.12.2022 06:00 145
4.12.2022 05:45 145.1
4.12.2022 05:30 145.2
4.12.2022 05:15 145.2
4.12.2022 05:00 145.2
4.12.2022 04:45 145.2
4.12.2022 04:30 145.2
4.12.2022 04:15 145.3
4.12.2022 04:00 145.4
4.12.2022 03:45 145.1
4.12.2022 03:30 145.2
4.12.2022 03:15 145.2
4.12.2022 03:00 155.2
4.12.2022 02:45 145.1
4.12.2022 02:30 145
4.12.2022 02:15 145
4.12.2022 02:00 145.2
4.12.2022 01:45 145.6
4.12.2022 01:30 145.7
4.12.2022 01:15 155.8
4.12.2022 01:00 145.9
4.12.2022 00:45 145.9
4.12.2022 00:30 145.3
4.12.2022 00:15 145.2
4.12.2022 00:00 145.2
3.12.2022 23:45 145.2
3.12.2022 23:30 145
3.12.2022 23:15 145.1
3.12.2022 23:00 145.1
3.12.2022 22:45 145.2
3.12.2022 22:30 145
3.12.2022 22:15 144.5
3.12.2022 22:00 144.3
3.12.2022 21:45 144.4
3.12.2022 21:30 145.6
3.12.2022 21:15 156.6
3.12.2022 21:00 155.9
3.12.2022 20:45 146
3.12.2022 20:30 146.4
3.12.2022 20:15 158.2
3.12.2022 20:00 158.1
3.12.2022 19:45 154.9
3.12.2022 19:30 144.4
3.12.2022 19:15 144.7
3.12.2022 19:00 145.1
3.12.2022 18:45 149
3.12.2022 18:30 1511.2
3.12.2022 18:15 158.6
3.12.2022 18:00 145.1
3.12.2022 17:45 145.5
3.12.2022 17:30 155
3.12.2022 17:15 145.4
3.12.2022 17:00 155.1
3.12.2022 16:45 144.6
3.12.2022 16:30 144.9
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )