Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Brčná
Tok:Sloviansky potok
Región:Žilinský región
Oblasť:Turiec

Brčná - Sloviansky potok

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Brčná - Sloviansky potok
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
4.12.2022 12:15 707.4
4.12.2022 12:00 707.4
4.12.2022 11:45 707.4
4.12.2022 11:30 707.4
4.12.2022 11:15 707.4
4.12.2022 11:00 707.3
4.12.2022 10:45 707.3
4.12.2022 10:30 707.2
4.12.2022 10:15 707.2
4.12.2022 10:00 707.2
4.12.2022 09:45 707.2
4.12.2022 09:30 707.2
4.12.2022 09:15 707.2
4.12.2022 09:00 707.1
4.12.2022 08:45 707.1
4.12.2022 08:30 707.1
4.12.2022 08:15 707.1
4.12.2022 08:00 707.1
4.12.2022 07:45 707.1
4.12.2022 07:30 707.1
4.12.2022 07:15 707.1
4.12.2022 07:00 707.1
4.12.2022 06:45 707.1
4.12.2022 06:30 707.2
4.12.2022 06:15 707.2
4.12.2022 06:00 707.2
4.12.2022 05:45 707.2
4.12.2022 05:30 707.2
4.12.2022 05:15 707.2
4.12.2022 05:00 707.2
4.12.2022 04:45 707.2
4.12.2022 04:30 707.3
4.12.2022 04:15 707.3
4.12.2022 04:00 707.3
4.12.2022 03:45 707.3
4.12.2022 03:30 707.3
4.12.2022 03:15 707.3
4.12.2022 03:00 707.3
4.12.2022 02:45 707.3
4.12.2022 02:30 707.3
4.12.2022 02:15 707.3
4.12.2022 02:00 707.3
4.12.2022 01:45 707.4
4.12.2022 01:30 707.3
4.12.2022 01:15 707.4
4.12.2022 01:00 707.4
4.12.2022 00:45 707.4
4.12.2022 00:30 707.4
4.12.2022 00:15 707.4
4.12.2022 00:00 707.4
3.12.2022 23:45 707.4
3.12.2022 23:30 707.4
3.12.2022 23:15 707.4
3.12.2022 23:00 707.4
3.12.2022 22:45 707.4
3.12.2022 22:30 707.5
3.12.2022 22:15 707.4
3.12.2022 22:00 707.4
3.12.2022 21:45 707.4
3.12.2022 21:30 707.4
3.12.2022 21:15 707.4
3.12.2022 21:00 707.5
3.12.2022 20:45 707.5
3.12.2022 20:30 707.4
3.12.2022 20:15 707.5
3.12.2022 20:00 707.4
3.12.2022 19:45 707.4
3.12.2022 19:30 707.4
3.12.2022 19:15 707.5
3.12.2022 19:00 707.5
3.12.2022 18:45 707.5
3.12.2022 18:30 707.4
3.12.2022 18:15 707.5
3.12.2022 18:00 707.4
3.12.2022 17:45 707.5
3.12.2022 17:30 707.4
3.12.2022 17:15 707.4
3.12.2022 17:00 707.4
3.12.2022 16:45 707.5
3.12.2022 16:30 707.5
3.12.2022 16:15 707.5
3.12.2022 16:00 707.5
3.12.2022 15:45 707.5
3.12.2022 15:30 707.5
3.12.2022 15:15 707.4
3.12.2022 15:00 707.4
3.12.2022 14:45 707.4
3.12.2022 14:30 707.4
3.12.2022 14:15 707.4
3.12.2022 14:00 707.4
3.12.2022 13:45 707.4
3.12.2022 13:30 707.4
3.12.2022 13:15 707.4
3.12.2022 13:00 707.4
3.12.2022 12:45 707.4
3.12.2022 12:30 707.4
3.12.2022 12:15 707.4
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )