Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Martin
Tok:Turiec
Región:Žilinský región
Oblasť:Turiec
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 200 cm 200 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 250 cm 250 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 300 cm 300 cm

Martin - Turiec

Hydrologické modelové predpovede vodných stavov na nasledujúcich 48 hodín sú aktualizované štyrikrát za deň.
Základným vstupom pre hydrologické modely sú predpovede zrážok a teploty vzduchu z numerického meteorologického modelu ALADIN.

Priebeh vodnej hladiny je ovplyvňovaný manipuláciou na MVE. Z technických príčin predpovede vodných stavov dočasne neuvádzame.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Martin - Turiec
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
4.12.2022 16:00 874.3
4.12.2022 15:45 874.4
4.12.2022 15:30 874.4
4.12.2022 15:15 874.5
4.12.2022 15:00 874.5
4.12.2022 14:45 874.5
4.12.2022 14:30 874.5
4.12.2022 14:15 874.5
4.12.2022 14:00 874.5
4.12.2022 13:45 874.5
4.12.2022 13:30 864.6
4.12.2022 13:15 864.5
4.12.2022 13:00 874.5
4.12.2022 12:45 874.6
4.12.2022 12:30 874.5
4.12.2022 12:15 874.5
4.12.2022 12:00 874.4
4.12.2022 11:45 874.4
4.12.2022 11:30 874.4
4.12.2022 11:15 874.3
4.12.2022 11:00 874.2
4.12.2022 10:45 874.2
4.12.2022 10:30 874
4.12.2022 10:15 874
4.12.2022 10:00 873.9
4.12.2022 09:45 873.8
4.12.2022 09:30 873.7
4.12.2022 09:15 873.6
4.12.2022 09:00 873.5
4.12.2022 08:45 873.5
4.12.2022 08:30 873.5
4.12.2022 08:15 873.5
4.12.2022 08:00 873.5
4.12.2022 07:45 873.6
4.12.2022 07:30 873.6
4.12.2022 07:15 873.6
4.12.2022 07:00 873.6
4.12.2022 06:45 873.6
4.12.2022 06:30 873.6
4.12.2022 06:15 873.7
4.12.2022 06:00 873.7
4.12.2022 05:45 873.7
4.12.2022 05:30 873.7
4.12.2022 05:15 873.8
4.12.2022 05:00 873.8
4.12.2022 04:45 873.8
4.12.2022 04:30 873.8
4.12.2022 04:15 873.9
4.12.2022 04:00 873.9
4.12.2022 03:45 873.8
4.12.2022 03:30 873.9
4.12.2022 03:15 873.9
4.12.2022 03:00 873.9
4.12.2022 02:45 873.9
4.12.2022 02:30 873.9
4.12.2022 02:15 873.9
4.12.2022 02:00 873.9
4.12.2022 01:45 873.9
4.12.2022 01:30 873.9
4.12.2022 01:15 873.9
4.12.2022 01:00 873.9
4.12.2022 00:45 873.9
4.12.2022 00:30 874
4.12.2022 00:15 874
4.12.2022 00:00 874
3.12.2022 23:45 874
3.12.2022 23:30 874
3.12.2022 23:15 874
3.12.2022 23:00 874
3.12.2022 22:45 874
3.12.2022 22:30 874
3.12.2022 22:15 874
3.12.2022 22:00 874
3.12.2022 21:45 874
3.12.2022 21:30 873.9
3.12.2022 21:15 874
3.12.2022 21:00 873.9
3.12.2022 20:45 873.9
3.12.2022 20:30 874
3.12.2022 20:15 873.9
3.12.2022 20:00 873.9
3.12.2022 19:45 873.9
3.12.2022 19:30 873.9
3.12.2022 19:15 873.9
3.12.2022 19:00 873.9
3.12.2022 18:45 873.9
3.12.2022 18:30 873.9
3.12.2022 18:15 873.9
3.12.2022 18:00 873.9
3.12.2022 17:45 873.9
3.12.2022 17:30 873.9
3.12.2022 17:15 873.9
3.12.2022 17:00 873.9
3.12.2022 16:45 873.9
3.12.2022 16:30 873.9
3.12.2022 16:15 873.8
3.12.2022 16:00 873.9
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )