Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Belá
Tok:Beliansky potok
Región:Žilinský región
Oblasť:Kysuce
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 80 cm 80 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 100 cm 100 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 120 cm 120 cm

Belá - Beliansky potok

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Belá - Beliansky potok
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
2.12.2022 11:00 474.2
2.12.2022 10:45 474.1
2.12.2022 10:30 474
2.12.2022 10:15 473.9
2.12.2022 10:00 473.8
2.12.2022 09:45 473.8
2.12.2022 09:30 473.7
2.12.2022 09:15 473.6
2.12.2022 09:00 473.5
2.12.2022 08:45 473.5
2.12.2022 08:30 473.4
2.12.2022 08:15 473.4
2.12.2022 08:00 473.3
2.12.2022 07:45 473.3
2.12.2022 07:30 473.3
2.12.2022 07:15 473.3
2.12.2022 07:00 473.3
2.12.2022 06:45 473.3
2.12.2022 06:30 473.3
2.12.2022 06:15 473.3
2.12.2022 06:00 473.3
2.12.2022 05:45 473.3
2.12.2022 05:30 473.3
2.12.2022 05:15 473.3
2.12.2022 05:00 473.3
2.12.2022 04:45 473.3
2.12.2022 04:30 473.3
2.12.2022 04:15 473.3
2.12.2022 04:00 473.3
2.12.2022 03:45 473.3
2.12.2022 03:30 473.3
2.12.2022 03:15 473.4
2.12.2022 03:00 473.4
2.12.2022 02:45 473.4
2.12.2022 02:30 473.4
2.12.2022 02:15 473.4
2.12.2022 02:00 473.4
2.12.2022 01:45 473.4
2.12.2022 01:30 473.4
2.12.2022 01:15 473.4
2.12.2022 01:00 473.4
2.12.2022 00:45 473.5
2.12.2022 00:30 473.5
2.12.2022 00:15 473.5
2.12.2022 00:00 473.5
1.12.2022 23:45 473.5
1.12.2022 23:30 473.6
1.12.2022 23:15 473.6
1.12.2022 23:00 473.6
1.12.2022 22:45 473.6
1.12.2022 22:30 473.7
1.12.2022 22:15 473.7
1.12.2022 22:00 473.7
1.12.2022 21:45 473.8
1.12.2022 21:30 473.8
1.12.2022 21:15 473.8
1.12.2022 21:00 473.8
1.12.2022 20:45 473.8
1.12.2022 20:30 473.9
1.12.2022 20:15 473.9
1.12.2022 20:00 473.9
1.12.2022 19:45 473.9
1.12.2022 19:30 474
1.12.2022 19:15 474
1.12.2022 19:00 474
1.12.2022 18:45 474.1
1.12.2022 18:30 474.1
1.12.2022 18:15 474.1
1.12.2022 18:00 474.2
1.12.2022 17:45 474.2
1.12.2022 17:30 474.2
1.12.2022 17:15 474.3
1.12.2022 17:00 474.3
1.12.2022 16:45 474.4
1.12.2022 16:30 474.4
1.12.2022 16:15 474.4
1.12.2022 16:00 474.5
1.12.2022 15:45 474.6
1.12.2022 15:30 474.7
1.12.2022 15:15 474.7
1.12.2022 15:00 474.7
1.12.2022 14:45 474.7
1.12.2022 14:30 474.6
1.12.2022 14:15 474.5
1.12.2022 14:00 474.5
1.12.2022 13:45 474.6
1.12.2022 13:30 474.6
1.12.2022 13:15 474.6
1.12.2022 13:00 474.6
1.12.2022 12:45 484.5
1.12.2022 12:30 484.4
1.12.2022 12:15 474.4
1.12.2022 12:00 484.3
1.12.2022 11:45 484.2
1.12.2022 11:30 484.1
1.12.2022 11:15 474
1.12.2022 11:00 473.9
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )