Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Klokočov
Tok:Predmieranka
Región:Žilinský región
Oblasť:Kysuce
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 35 cm 35 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 70 cm 70 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 110 cm 110 cm

Klokočov - Predmieranka

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Klokočov - Predmieranka
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
4.12.2022 17:00 81.6
4.12.2022 16:45 81.6
4.12.2022 16:30 81.6
4.12.2022 16:15 81.7
4.12.2022 16:00 81.7
4.12.2022 15:45 81.8
4.12.2022 15:30 81.9
4.12.2022 15:15 82
4.12.2022 15:00 82
4.12.2022 14:45 82
4.12.2022 14:30 82
4.12.2022 14:15 82
4.12.2022 14:00 82
4.12.2022 13:45 82.1
4.12.2022 13:30 82.1
4.12.2022 13:15 82
4.12.2022 13:00 82
4.12.2022 12:45 81.9
4.12.2022 12:30 81.9
4.12.2022 12:15 81.8
4.12.2022 12:00 81.7
4.12.2022 11:45 81.6
4.12.2022 11:30 81.4
4.12.2022 11:15 81.3
4.12.2022 11:00 81.2
4.12.2022 10:45 81.1
4.12.2022 10:30 81
4.12.2022 10:15 80.9
4.12.2022 10:00 80.8
4.12.2022 09:45 80.7
4.12.2022 09:30 80.6
4.12.2022 09:15 80.6
4.12.2022 09:00 80.6
4.12.2022 08:45 80.6
4.12.2022 08:30 80.6
4.12.2022 08:15 80.6
4.12.2022 08:00 80.6
4.12.2022 07:45 80.7
4.12.2022 07:30 80.7
4.12.2022 07:15 80.7
4.12.2022 07:00 80.8
4.12.2022 06:45 80.8
4.12.2022 06:30 80.8
4.12.2022 06:15 80.9
4.12.2022 06:00 80.9
4.12.2022 05:45 80.9
4.12.2022 05:30 81
4.12.2022 05:15 81
4.12.2022 05:00 81
4.12.2022 04:45 81
4.12.2022 04:30 81
4.12.2022 04:15 81.1
4.12.2022 04:00 81.1
4.12.2022 03:45 81.1
4.12.2022 03:30 81.1
4.12.2022 03:15 81.1
4.12.2022 03:00 81.1
4.12.2022 02:45 81.2
4.12.2022 02:30 81.2
4.12.2022 02:15 81.3
4.12.2022 02:00 81.3
4.12.2022 01:45 81.3
4.12.2022 01:30 81.3
4.12.2022 01:15 81.3
4.12.2022 01:00 81.3
4.12.2022 00:45 81.3
4.12.2022 00:30 81.3
4.12.2022 00:15 81.3
4.12.2022 00:00 81.3
3.12.2022 23:45 81.3
3.12.2022 23:30 81.3
3.12.2022 23:15 81.3
3.12.2022 23:00 81.4
3.12.2022 22:45 81.4
3.12.2022 22:30 81.4
3.12.2022 22:15 81.4
3.12.2022 22:00 81.4
3.12.2022 21:45 81.5
3.12.2022 21:30 81.5
3.12.2022 21:15 81.4
3.12.2022 21:00 81.4
3.12.2022 20:45 81.4
3.12.2022 20:30 81.4
3.12.2022 20:15 81.5
3.12.2022 20:00 81.5
3.12.2022 19:45 81.5
3.12.2022 19:30 81.5
3.12.2022 19:15 81.6
3.12.2022 19:00 81.6
3.12.2022 18:45 81.7
3.12.2022 18:30 81.7
3.12.2022 18:15 81.8
3.12.2022 18:00 81.9
3.12.2022 17:45 81.9
3.12.2022 17:30 81.9
3.12.2022 17:15 82
3.12.2022 17:00 82
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )