Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Zborov nad Bystricou
Tok:Bystrica
Región:Žilinský región
Oblasť:Kysuce
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 130 cm 130 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 180 cm 180 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 230 cm 230 cm

Zborov nad Bystricou - Bystrica

Priebeh vodnej hladiny je ovplyvňovaný manipuláciou na VD Nová Bystrica.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Zborov nad Bystricou - Bystrica
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
5.12.2023 17:15 212.1
5.12.2023 17:00 212.2
5.12.2023 16:45 212.3
5.12.2023 16:30 212.3
5.12.2023 16:15 212.3
5.12.2023 16:00 212.4
5.12.2023 15:45 212.5
5.12.2023 15:30 212.5
5.12.2023 15:15 212.6
5.12.2023 15:00 212.6
5.12.2023 14:45 212.7
5.12.2023 14:30 212.7
5.12.2023 14:15 212.7
5.12.2023 14:00 222.7
5.12.2023 13:45 232.7
5.12.2023 13:30 242.7
5.12.2023 13:15 242.7
5.12.2023 13:00 252.6
5.12.2023 12:45 252.6
5.12.2023 12:30 252.6
5.12.2023 12:15 252.5
5.12.2023 12:00 252.5
5.12.2023 11:45 252.5
5.12.2023 11:30 252.4
5.12.2023 11:15 252.4
5.12.2023 11:00 252.4
5.12.2023 10:45 252.3
5.12.2023 10:30 252.2
5.12.2023 10:15 252.2
5.12.2023 10:00 252.2
5.12.2023 09:45 252.1
5.12.2023 09:30 252.1
5.12.2023 09:15 252.1
5.12.2023 09:00 252.1
5.12.2023 08:45 252
5.12.2023 08:30 252
5.12.2023 08:15 252
5.12.2023 08:00 252
5.12.2023 07:45 252
5.12.2023 07:30 242
5.12.2023 07:15 252
5.12.2023 07:00 252
5.12.2023 06:45 242
5.12.2023 06:30 252
5.12.2023 06:15 252
5.12.2023 06:00 242
5.12.2023 05:45 251.9
5.12.2023 05:30 241.9
5.12.2023 05:15 251.9
5.12.2023 05:00 251.9
5.12.2023 04:45 241.9
5.12.2023 04:30 251.9
5.12.2023 04:15 251.9
5.12.2023 04:00 251.9
5.12.2023 03:45 251.9
5.12.2023 03:30 251.9
5.12.2023 03:15 241.9
5.12.2023 03:00 251.9
5.12.2023 02:45 241.9
5.12.2023 02:30 251.9
5.12.2023 02:15 251.9
5.12.2023 02:00 252
5.12.2023 01:45 252
5.12.2023 01:30 242
5.12.2023 01:15 252
5.12.2023 01:00 252
5.12.2023 00:45 242
5.12.2023 00:30 242
5.12.2023 00:15 252
5.12.2023 00:00 252
4.12.2023 23:45 252
4.12.2023 23:30 242
4.12.2023 23:15 252
4.12.2023 23:00 252
4.12.2023 22:45 252
4.12.2023 22:30 252
4.12.2023 22:15 252
4.12.2023 22:00 252
4.12.2023 21:45 242.1
4.12.2023 21:30 252
4.12.2023 21:15 252
4.12.2023 21:00 242
4.12.2023 20:45 252
4.12.2023 20:30 252
4.12.2023 20:15 252.1
4.12.2023 20:00 252.1
4.12.2023 19:45 242.1
4.12.2023 19:30 252.1
4.12.2023 19:15 242.1
4.12.2023 19:00 242.1
4.12.2023 18:45 252.1
4.12.2023 18:30 252.1
4.12.2023 18:15 252.1
4.12.2023 18:00 252.2
4.12.2023 17:45 252.2
4.12.2023 17:30 252.2
4.12.2023 17:15 252.2
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálená (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )