Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Šuja
Tok:Rajčanka
Región:Žilinský región
Oblasť:Rajčanka
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 100 cm 100 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 150 cm 150 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 180 cm 180 cm

Šuja - Rajčanka

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Šuja - Rajčanka
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
4.12.2022 16:45 224.6
4.12.2022 16:30 224.6
4.12.2022 16:15 224.7
4.12.2022 16:00 224.7
4.12.2022 15:45 224.8
4.12.2022 15:30 224.8
4.12.2022 15:15 224.8
4.12.2022 15:00 224.9
4.12.2022 14:45 224.9
4.12.2022 14:30 225
4.12.2022 14:15 225
4.12.2022 14:00 225
4.12.2022 13:45 225
4.12.2022 13:30 224.9
4.12.2022 13:15 224.9
4.12.2022 13:00 224.9
4.12.2022 12:45 224.9
4.12.2022 12:30 224.8
4.12.2022 12:15 224.8
4.12.2022 12:00 224.7
4.12.2022 11:45 224.6
4.12.2022 11:30 224.5
4.12.2022 11:15 224.4
4.12.2022 11:00 224.3
4.12.2022 10:45 224.2
4.12.2022 10:30 224.1
4.12.2022 10:15 224
4.12.2022 10:00 224
4.12.2022 09:45 223.9
4.12.2022 09:30 223.9
4.12.2022 09:15 223.9
4.12.2022 09:00 223.8
4.12.2022 08:45 223.8
4.12.2022 08:30 223.8
4.12.2022 08:15 223.7
4.12.2022 08:00 223.7
4.12.2022 07:45 223.7
4.12.2022 07:30 223.7
4.12.2022 07:15 223.7
4.12.2022 07:00 223.7
4.12.2022 06:45 223.8
4.12.2022 06:30 223.7
4.12.2022 06:15 223.8
4.12.2022 06:00 223.8
4.12.2022 05:45 223.8
4.12.2022 05:30 223.8
4.12.2022 05:15 223.8
4.12.2022 05:00 223.8
4.12.2022 04:45 223.8
4.12.2022 04:30 223.8
4.12.2022 04:15 223.8
4.12.2022 04:00 223.8
4.12.2022 03:45 223.8
4.12.2022 03:30 223.8
4.12.2022 03:15 223.8
4.12.2022 03:00 223.8
4.12.2022 02:45 223.8
4.12.2022 02:30 223.8
4.12.2022 02:15 223.8
4.12.2022 02:00 223.8
4.12.2022 01:45 223.8
4.12.2022 01:30 223.8
4.12.2022 01:15 223.8
4.12.2022 01:00 223.8
4.12.2022 00:45 223.8
4.12.2022 00:30 223.8
4.12.2022 00:15 223.8
4.12.2022 00:00 223.8
3.12.2022 23:45 223.8
3.12.2022 23:30 223.8
3.12.2022 23:15 223.7
3.12.2022 23:00 223.8
3.12.2022 22:45 223.8
3.12.2022 22:30 223.7
3.12.2022 22:15 223.7
3.12.2022 22:00 223.7
3.12.2022 21:45 223.7
3.12.2022 21:30 223.7
3.12.2022 21:15 223.6
3.12.2022 21:00 223.6
3.12.2022 20:45 223.5
3.12.2022 20:30 223.5
3.12.2022 20:15 223.5
3.12.2022 20:00 223.5
3.12.2022 19:45 223.5
3.12.2022 19:30 223.4
3.12.2022 19:15 223.3
3.12.2022 19:00 223.3
3.12.2022 18:45 223.3
3.12.2022 18:30 223.3
3.12.2022 18:15 223.3
3.12.2022 18:00 223.2
3.12.2022 17:45 223.3
3.12.2022 17:30 223.3
3.12.2022 17:15 223.2
3.12.2022 17:00 223.3
3.12.2022 16:45 223.3
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )