Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Rajec
Tok:Čierňanka
Región:Žilinský región
Oblasť:Rajčanka

Rajec - Čierňanka

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Rajec - Čierňanka
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
4.12.2022 17:15 355
4.12.2022 17:00 355
4.12.2022 16:45 355
4.12.2022 16:30 355.1
4.12.2022 16:15 355.1
4.12.2022 16:00 365.2
4.12.2022 15:45 355.3
4.12.2022 15:30 365.4
4.12.2022 15:15 365.4
4.12.2022 15:00 365.5
4.12.2022 14:45 355.5
4.12.2022 14:30 355.5
4.12.2022 14:15 355.5
4.12.2022 14:00 365.5
4.12.2022 13:45 355.5
4.12.2022 13:30 355.4
4.12.2022 13:15 355.4
4.12.2022 13:00 355.4
4.12.2022 12:45 355.3
4.12.2022 12:30 355.3
4.12.2022 12:15 355.2
4.12.2022 12:00 355.1
4.12.2022 11:45 355
4.12.2022 11:30 354.9
4.12.2022 11:15 354.8
4.12.2022 11:00 354.7
4.12.2022 10:45 354.6
4.12.2022 10:30 354.5
4.12.2022 10:15 354.5
4.12.2022 10:00 354.4
4.12.2022 09:45 354.3
4.12.2022 09:30 354.2
4.12.2022 09:15 354.2
4.12.2022 09:00 354.1
4.12.2022 08:45 354.1
4.12.2022 08:30 354.1
4.12.2022 08:15 354.1
4.12.2022 08:00 354.1
4.12.2022 07:45 354.1
4.12.2022 07:30 354.1
4.12.2022 07:15 354.2
4.12.2022 07:00 354.2
4.12.2022 06:45 354.2
4.12.2022 06:30 354.2
4.12.2022 06:15 354.2
4.12.2022 06:00 354.2
4.12.2022 05:45 354.3
4.12.2022 05:30 354.3
4.12.2022 05:15 354.3
4.12.2022 05:00 354.4
4.12.2022 04:45 354.3
4.12.2022 04:30 354.4
4.12.2022 04:15 354.4
4.12.2022 04:00 354.4
4.12.2022 03:45 354.4
4.12.2022 03:30 354.4
4.12.2022 03:15 354.5
4.12.2022 03:00 354.5
4.12.2022 02:45 354.5
4.12.2022 02:30 354.5
4.12.2022 02:15 354.5
4.12.2022 02:00 354.6
4.12.2022 01:45 354.6
4.12.2022 01:30 354.6
4.12.2022 01:15 354.6
4.12.2022 01:00 354.6
4.12.2022 00:45 364.6
4.12.2022 00:30 364.6
4.12.2022 00:15 364.6
4.12.2022 00:00 364.6
3.12.2022 23:45 354.6
3.12.2022 23:30 354.6
3.12.2022 23:15 354.6
3.12.2022 23:00 354.6
3.12.2022 22:45 354.6
3.12.2022 22:30 354.6
3.12.2022 22:15 354.5
3.12.2022 22:00 354.5
3.12.2022 21:45 354.5
3.12.2022 21:30 354.5
3.12.2022 21:15 354.4
3.12.2022 21:00 354.4
3.12.2022 20:45 354.4
3.12.2022 20:30 354.4
3.12.2022 20:15 354.3
3.12.2022 20:00 354.3
3.12.2022 19:45 364.3
3.12.2022 19:30 354.3
3.12.2022 19:15 354.2
3.12.2022 19:00 354.2
3.12.2022 18:45 354.2
3.12.2022 18:30 354.2
3.12.2022 18:15 354.2
3.12.2022 18:00 354.2
3.12.2022 17:45 354.3
3.12.2022 17:30 354.3
3.12.2022 17:15 354.4
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )