Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Lietava - majer
Tok:Lietavka
Región:Žilinský región
Oblasť:Rajčanka

Lietava - majer - Lietavka

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Lietava - majer - Lietavka
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
4.12.2022 17:15 117.3
4.12.2022 17:00 117.3
4.12.2022 16:45 117.3
4.12.2022 16:30 117.4
4.12.2022 16:15 117.5
4.12.2022 16:00 117.5
4.12.2022 15:45 117.6
4.12.2022 15:30 117.6
4.12.2022 15:15 117.7
4.12.2022 15:00 117.8
4.12.2022 14:45 117.9
4.12.2022 14:30 117.9
4.12.2022 14:15 117.9
4.12.2022 14:00 117.8
4.12.2022 13:45 117.7
4.12.2022 13:30 117.7
4.12.2022 13:15 117.7
4.12.2022 13:00 117.7
4.12.2022 12:45 117.7
4.12.2022 12:30 117.6
4.12.2022 12:15 117.6
4.12.2022 12:00 117.5
4.12.2022 11:45 117.4
4.12.2022 11:30 117.3
4.12.2022 11:15 117.2
4.12.2022 11:00 117.1
4.12.2022 10:45 117
4.12.2022 10:30 117
4.12.2022 10:15 116.9
4.12.2022 10:00 116.9
4.12.2022 09:45 116.8
4.12.2022 09:30 116.8
4.12.2022 09:15 116.7
4.12.2022 09:00 116.7
4.12.2022 08:45 116.7
4.12.2022 08:30 116.7
4.12.2022 08:15 116.7
4.12.2022 08:00 116.7
4.12.2022 07:45 116.7
4.12.2022 07:30 116.7
4.12.2022 07:15 116.8
4.12.2022 07:00 116.8
4.12.2022 06:45 116.8
4.12.2022 06:30 116.8
4.12.2022 06:15 116.9
4.12.2022 06:00 116.9
4.12.2022 05:45 116.9
4.12.2022 05:30 116.9
4.12.2022 05:15 116.9
4.12.2022 05:00 116.9
4.12.2022 04:45 116.9
4.12.2022 04:30 116.9
4.12.2022 04:15 116.9
4.12.2022 04:00 116.9
4.12.2022 03:45 116.9
4.12.2022 03:30 116.9
4.12.2022 03:15 116.9
4.12.2022 03:00 117
4.12.2022 02:45 117
4.12.2022 02:30 117
4.12.2022 02:15 117
4.12.2022 02:00 117.1
4.12.2022 01:45 117.1
4.12.2022 01:30 117.1
4.12.2022 01:15 117.1
4.12.2022 01:00 117.1
4.12.2022 00:45 117.1
4.12.2022 00:30 117.2
4.12.2022 00:15 117.2
4.12.2022 00:00 117.2
3.12.2022 23:45 117.2
3.12.2022 23:30 117.2
3.12.2022 23:15 117.2
3.12.2022 23:00 117.2
3.12.2022 22:45 117.2
3.12.2022 22:30 117.3
3.12.2022 22:15 117.3
3.12.2022 22:00 117.3
3.12.2022 21:45 117.3
3.12.2022 21:30 117.3
3.12.2022 21:15 117.3
3.12.2022 21:00 117.3
3.12.2022 20:45 117.3
3.12.2022 20:30 117.3
3.12.2022 20:15 117.3
3.12.2022 20:00 117.2
3.12.2022 19:45 117.2
3.12.2022 19:30 117.2
3.12.2022 19:15 117.2
3.12.2022 19:00 117.1
3.12.2022 18:45 117.1
3.12.2022 18:30 117.1
3.12.2022 18:15 117.1
3.12.2022 18:00 117.1
3.12.2022 17:45 117.2
3.12.2022 17:30 117.3
3.12.2022 17:15 117.3
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )