Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Žilina
Tok:Rajčanka
Región:Žilinský región
Oblasť:Rajčanka
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 230 cm 230 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 260 cm 260 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 290 cm 290 cm

Žilina - Rajčanka

Hydrologické modelové predpovede vodných stavov na nasledujúcich 48 hodín sú aktualizované štyrikrát za deň.
Základným vstupom pre hydrologické modely sú predpovede zrážok a teploty vzduchu z numerického meteorologického modelu ALADIN.

Priebeh vodnej hladiny je ovplyvňovaný manipuláciou na MVE.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Žilina - Rajčanka
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
5.12.2023 16:15 1212.4
5.12.2023 16:00 1222.4
5.12.2023 15:45 1222.5
5.12.2023 15:30 1212.5
5.12.2023 15:15 1222.5
5.12.2023 15:00 1222.5
5.12.2023 14:45 1222.4
5.12.2023 14:30 1222.4
5.12.2023 14:15 1212.4
5.12.2023 14:00 1212.4
5.12.2023 13:45 1222.3
5.12.2023 13:30 1222.3
5.12.2023 13:15 1222.3
5.12.2023 13:00 1222.3
5.12.2023 12:45 1222.2
5.12.2023 12:30 1222.2
5.12.2023 12:15 1222.2
5.12.2023 12:00 1222.1
5.12.2023 11:45 1212
5.12.2023 11:30 1222
5.12.2023 11:15 1211.9
5.12.2023 11:00 1211.9
5.12.2023 10:45 1211.9
5.12.2023 10:30 1211.8
5.12.2023 10:15 1221.8
5.12.2023 10:00 1221.8
5.12.2023 09:45 1221.8
5.12.2023 09:30 1221.8
5.12.2023 09:15 1221.8
5.12.2023 09:00 1211.8
5.12.2023 08:45 1211.8
5.12.2023 08:30 1221.7
5.12.2023 08:15 1221.7
5.12.2023 08:00 1221.7
5.12.2023 07:45 1221.7
5.12.2023 07:30 1221.7
5.12.2023 07:15 1221.7
5.12.2023 07:00 1211.8
5.12.2023 06:45 1221.7
5.12.2023 06:30 1221.7
5.12.2023 06:15 1211.7
5.12.2023 06:00 1221.7
5.12.2023 05:45 1221.7
5.12.2023 05:30 1221.7
5.12.2023 05:15 1221.7
5.12.2023 05:00 1221.7
5.12.2023 04:45 1211.7
5.12.2023 04:30 1221.7
5.12.2023 04:15 1221.7
5.12.2023 04:00 1221.7
5.12.2023 03:45 1221.7
5.12.2023 03:30 1221.7
5.12.2023 03:15 1221.7
5.12.2023 03:00 1221.7
5.12.2023 02:45 1221.7
5.12.2023 02:30 1221.7
5.12.2023 02:15 1221.7
5.12.2023 02:00 1221.7
5.12.2023 01:45 1221.7
5.12.2023 01:30 1211.7
5.12.2023 01:15 1221.7
5.12.2023 01:00 1221.6
5.12.2023 00:45 1221.7
5.12.2023 00:30 1221.7
5.12.2023 00:15 1221.7
5.12.2023 00:00 1221.7
4.12.2023 23:45 1221.7
4.12.2023 23:30 1221.7
4.12.2023 23:15 1221.7
4.12.2023 23:00 1221.7
4.12.2023 22:45 1221.6
4.12.2023 22:30 1221.7
4.12.2023 22:15 1221.7
4.12.2023 22:00 1221.7
4.12.2023 21:45 1221.6
4.12.2023 21:30 1221.6
4.12.2023 21:15 1221.6
4.12.2023 21:00 1211.6
4.12.2023 20:45 1221.6
4.12.2023 20:30 1221.6
4.12.2023 20:15 1221.6
4.12.2023 20:00 1221.6
4.12.2023 19:45 1221.7
4.12.2023 19:30 1221.6
4.12.2023 19:15 1211.7
4.12.2023 19:00 1211.6
4.12.2023 18:45 1221.6
4.12.2023 18:30 1231.6
4.12.2023 18:15 1221.6
4.12.2023 18:00 1221.6
4.12.2023 17:45 1211.7
4.12.2023 17:30 1221.7
4.12.2023 17:15 1231.7
4.12.2023 17:00 1211.7
4.12.2023 16:45 1221.7
4.12.2023 16:30 1221.8
4.12.2023 16:15 1211.8
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.
HBV - 2023-12-05 09:00:00UTC - HBV - 6340 - Zilina_Zavodie (SK)

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálená (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )