Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Považská Bystrica
Tok:Domanižanka
Región:Žilinský región
Oblasť:Stredný Váh
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 100 cm 100 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 150 cm 150 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 200 cm 200 cm

Považská Bystrica - Domanižanka

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Považská Bystrica - Domanižanka
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
2.12.2022 11:30 195.3
2.12.2022 11:15 195.2
2.12.2022 11:00 195.2
2.12.2022 10:45 195.1
2.12.2022 10:30 195
2.12.2022 10:15 195
2.12.2022 10:00 194.9
2.12.2022 09:45 194.9
2.12.2022 09:30 194.8
2.12.2022 09:15 194.8
2.12.2022 09:00 194.7
2.12.2022 08:45 194.7
2.12.2022 08:30 194.7
2.12.2022 08:15 194.6
2.12.2022 08:00 194.6
2.12.2022 07:45 194.6
2.12.2022 07:30 194.6
2.12.2022 07:15 194.6
2.12.2022 07:00 194.6
2.12.2022 06:45 194.6
2.12.2022 06:30 194.6
2.12.2022 06:15 194.7
2.12.2022 06:00 194.7
2.12.2022 05:45 194.7
2.12.2022 05:30 194.7
2.12.2022 05:15 194.7
2.12.2022 05:00 194.7
2.12.2022 04:45 194.7
2.12.2022 04:30 194.7
2.12.2022 04:15 194.8
2.12.2022 04:00 194.7
2.12.2022 03:45 204.7
2.12.2022 03:30 194.7
2.12.2022 03:15 194.8
2.12.2022 03:00 194.8
2.12.2022 02:45 194.8
2.12.2022 02:30 194.8
2.12.2022 02:15 194.8
2.12.2022 02:00 194.9
2.12.2022 01:45 194.9
2.12.2022 01:30 194.9
2.12.2022 01:15 194.9
2.12.2022 01:00 194.9
2.12.2022 00:45 194.9
2.12.2022 00:30 194.9
2.12.2022 00:15 194.9
2.12.2022 00:00 194.9
1.12.2022 23:45 194.9
1.12.2022 23:30 205
1.12.2022 23:15 195
1.12.2022 23:00 195
1.12.2022 22:45 195.1
1.12.2022 22:30 195.1
1.12.2022 22:15 195.1
1.12.2022 22:00 195.1
1.12.2022 21:45 195.2
1.12.2022 21:30 195.2
1.12.2022 21:15 195.3
1.12.2022 21:00 195.3
1.12.2022 20:45 195.3
1.12.2022 20:30 195.4
1.12.2022 20:15 195.4
1.12.2022 20:00 195.4
1.12.2022 19:45 195.4
1.12.2022 19:30 195.5
1.12.2022 19:15 195.5
1.12.2022 19:00 195.5
1.12.2022 18:45 195.5
1.12.2022 18:30 195.5
1.12.2022 18:15 195.6
1.12.2022 18:00 195.6
1.12.2022 17:45 195.6
1.12.2022 17:30 195.6
1.12.2022 17:15 195.6
1.12.2022 17:00 195.7
1.12.2022 16:45 195.7
1.12.2022 16:30 195.8
1.12.2022 16:15 195.8
1.12.2022 16:00 195.8
1.12.2022 15:45 195.9
1.12.2022 15:30 195.9
1.12.2022 15:15 195.9
1.12.2022 15:00 195.9
1.12.2022 14:45 195.9
1.12.2022 14:30 195.9
1.12.2022 14:15 195.9
1.12.2022 14:00 195.9
1.12.2022 13:45 195.9
1.12.2022 13:30 195.8
1.12.2022 13:15 195.8
1.12.2022 13:00 195.8
1.12.2022 12:45 195.8
1.12.2022 12:30 195.8
1.12.2022 12:15 195.8
1.12.2022 12:00 195.7
1.12.2022 11:45 195.7
1.12.2022 11:30 195.6
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )