Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Vydrná
Tok:Petrínovec
Región:Žilinský región
Oblasť:Stredný Váh

Vydrná - Petrínovec

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Vydrná - Petrínovec
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
4.12.2022 16:00 64
4.12.2022 15:45 64.1
4.12.2022 15:30 64.2
4.12.2022 15:15 64.3
4.12.2022 15:00 64.3
4.12.2022 14:45 64.4
4.12.2022 14:30 64.4
4.12.2022 14:15 64.4
4.12.2022 14:00 64.3
4.12.2022 13:45 64.2
4.12.2022 13:30 64.2
4.12.2022 13:15 64.1
4.12.2022 13:00 63.9
4.12.2022 12:45 63.8
4.12.2022 12:30 63.7
4.12.2022 12:15 63.6
4.12.2022 12:00 63.5
4.12.2022 11:45 63.4
4.12.2022 11:30 63.2
4.12.2022 11:15 62.9
4.12.2022 11:00 62.8
4.12.2022 10:45 62.6
4.12.2022 10:30 62.5
4.12.2022 10:15 62.5
4.12.2022 10:00 62.4
4.12.2022 09:45 62.3
4.12.2022 09:30 62.3
4.12.2022 09:15 62.3
4.12.2022 09:00 62.2
4.12.2022 08:45 62.2
4.12.2022 08:30 62.2
4.12.2022 08:15 62.2
4.12.2022 08:00 62.3
4.12.2022 07:45 62.3
4.12.2022 07:30 62.3
4.12.2022 07:15 62.3
4.12.2022 07:00 62.4
4.12.2022 06:45 62.4
4.12.2022 06:30 62.5
4.12.2022 06:15 62.5
4.12.2022 06:00 62.6
4.12.2022 05:45 62.6
4.12.2022 05:30 62.7
4.12.2022 05:15 62.7
4.12.2022 05:00 62.8
4.12.2022 04:45 62.9
4.12.2022 04:30 62.9
4.12.2022 04:15 62.9
4.12.2022 04:00 63
4.12.2022 03:45 63
4.12.2022 03:30 63
4.12.2022 03:15 63
4.12.2022 03:00 63.1
4.12.2022 02:45 63.1
4.12.2022 02:30 63.1
4.12.2022 02:15 63.2
4.12.2022 02:00 63.2
4.12.2022 01:45 63.3
4.12.2022 01:30 63.3
4.12.2022 01:15 63.3
4.12.2022 01:00 63.3
4.12.2022 00:45 63.3
4.12.2022 00:30 63.3
4.12.2022 00:15 63.3
4.12.2022 00:00 63.3
3.12.2022 23:45 63.3
3.12.2022 23:30 63.4
3.12.2022 23:15 63.4
3.12.2022 23:00 63.4
3.12.2022 22:45 63.4
3.12.2022 22:30 63.4
3.12.2022 22:15 63.4
3.12.2022 22:00 63.4
3.12.2022 21:45 63.4
3.12.2022 21:30 63.4
3.12.2022 21:15 63.4
3.12.2022 21:00 63.4
3.12.2022 20:45 63.4
3.12.2022 20:30 63.4
3.12.2022 20:15 63.4
3.12.2022 20:00 63.4
3.12.2022 19:45 63.4
3.12.2022 19:30 63.4
3.12.2022 19:15 63.5
3.12.2022 19:00 63.4
3.12.2022 18:45 63.4
3.12.2022 18:30 63.5
3.12.2022 18:15 63.5
3.12.2022 18:00 63.5
3.12.2022 17:45 63.5
3.12.2022 17:30 63.5
3.12.2022 17:15 63.5
3.12.2022 17:00 63.5
3.12.2022 16:45 63.6
3.12.2022 16:30 63.6
3.12.2022 16:15 63.6
3.12.2022 16:00 63.6
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )