Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Visolaje
Tok:Pružinka
Región:Žilinský región
Oblasť:Stredný Váh
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 100 cm 100 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 180 cm 180 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 250 cm 250 cm

Visolaje - Pružinka

Hydrologické modelové predpovede vodných stavov na nasledujúcich 48 hodín sú aktualizované štyrikrát za deň.
Základným vstupom pre hydrologické modely sú predpovede zrážok a teploty vzduchu z numerického meteorologického modelu ALADIN.

Z technických príčin predpovede vodných stavov dočasne neuvádzame.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Visolaje - Pružinka
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
4.12.2022 15:00 316.9
4.12.2022 14:45 316.9
4.12.2022 14:30 316.9
4.12.2022 14:15 316.9
4.12.2022 14:00 316.8
4.12.2022 13:45 306.8
4.12.2022 13:30 296.7
4.12.2022 13:15 296.7
4.12.2022 13:00 296.6
4.12.2022 12:45 306.6
4.12.2022 12:30 306.5
4.12.2022 12:15 306.4
4.12.2022 12:00 306.4
4.12.2022 11:45 316.3
4.12.2022 11:30 316.2
4.12.2022 11:15 326.1
4.12.2022 11:00 326
4.12.2022 10:45 335.9
4.12.2022 10:30 335.8
4.12.2022 10:15 325.7
4.12.2022 10:00 325.7
4.12.2022 09:45 325.6
4.12.2022 09:30 315.5
4.12.2022 09:15 315.5
4.12.2022 09:00 315.4
4.12.2022 08:45 315.4
4.12.2022 08:30 315.4
4.12.2022 08:15 315.4
4.12.2022 08:00 315.4
4.12.2022 07:45 315.4
4.12.2022 07:30 315.4
4.12.2022 07:15 315.4
4.12.2022 07:00 315.4
4.12.2022 06:45 315.4
4.12.2022 06:30 315.5
4.12.2022 06:15 315.5
4.12.2022 06:00 315.5
4.12.2022 05:45 315.5
4.12.2022 05:30 315.6
4.12.2022 05:15 315.6
4.12.2022 05:00 315.6
4.12.2022 04:45 315.7
4.12.2022 04:30 315.7
4.12.2022 04:15 315.7
4.12.2022 04:00 315.8
4.12.2022 03:45 315.8
4.12.2022 03:30 315.8
4.12.2022 03:15 315.8
4.12.2022 03:00 315.8
4.12.2022 02:45 315.8
4.12.2022 02:30 315.8
4.12.2022 02:15 315.8
4.12.2022 02:00 315.8
4.12.2022 01:45 315.8
4.12.2022 01:30 315.9
4.12.2022 01:15 315.9
4.12.2022 01:00 315.9
4.12.2022 00:45 316
4.12.2022 00:30 316
4.12.2022 00:15 316
4.12.2022 00:00 316
3.12.2022 23:45 316
3.12.2022 23:30 316
3.12.2022 23:15 316
3.12.2022 23:00 316.1
3.12.2022 22:45 306.1
3.12.2022 22:30 286.1
3.12.2022 22:15 276.1
3.12.2022 22:00 276.1
3.12.2022 21:45 276.2
3.12.2022 21:30 276.2
3.12.2022 21:15 286.2
3.12.2022 21:00 286.2
3.12.2022 20:45 286.3
3.12.2022 20:30 297.2
3.12.2022 20:15 297.2
3.12.2022 20:00 307
3.12.2022 19:45 306.3
3.12.2022 19:30 306.4
3.12.2022 19:15 296.4
3.12.2022 19:00 296.4
3.12.2022 18:45 296.4
3.12.2022 18:30 296.4
3.12.2022 18:15 296.4
3.12.2022 18:00 296.4
3.12.2022 17:45 296.5
3.12.2022 17:30 306.5
3.12.2022 17:15 306.5
3.12.2022 17:00 296.5
3.12.2022 16:45 286.6
3.12.2022 16:30 286.5
3.12.2022 16:15 286.6
3.12.2022 16:00 286.6
3.12.2022 15:45 286.6
3.12.2022 15:30 286.6
3.12.2022 15:15 296.6
3.12.2022 15:00 296.6
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )