Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Hrádok
Tok:Hrádocký potok
Región:Žilinský región
Oblasť:Stredný Váh
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 60 cm 60 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 100 cm 100 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 120 cm 120 cm

Hrádok - Hrádocký potok

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Hrádok - Hrádocký potok
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
4.12.2022 17:00 65.6
4.12.2022 16:45 65.6
4.12.2022 16:30 65.7
4.12.2022 16:15 65.7
4.12.2022 16:00 65.7
4.12.2022 15:45 65.7
4.12.2022 15:30 65.7
4.12.2022 15:15 75.7
4.12.2022 15:00 65.7
4.12.2022 14:45 75.7
4.12.2022 14:30 75.6
4.12.2022 14:15 85.7
4.12.2022 14:00 75.8
4.12.2022 13:45 65.9
4.12.2022 13:30 65.8
4.12.2022 13:15 65.8
4.12.2022 13:00 65.7
4.12.2022 12:45 65.7
4.12.2022 12:30 65.7
4.12.2022 12:15 65.6
4.12.2022 12:00 65.6
4.12.2022 11:45 65.6
4.12.2022 11:30 65.5
4.12.2022 11:15 65.5
4.12.2022 11:00 65.4
4.12.2022 10:45 65.4
4.12.2022 10:30 65.3
4.12.2022 10:15 65.2
4.12.2022 10:00 65.1
4.12.2022 09:45 65
4.12.2022 09:30 64.9
4.12.2022 09:15 64.8
4.12.2022 09:00 64.8
4.12.2022 08:45 64.7
4.12.2022 08:30 64.7
4.12.2022 08:15 64.7
4.12.2022 08:00 64.7
4.12.2022 07:45 64.7
4.12.2022 07:30 64.7
4.12.2022 07:15 64.7
4.12.2022 07:00 64.8
4.12.2022 06:45 64.8
4.12.2022 06:30 64.9
4.12.2022 06:15 65
4.12.2022 06:00 65.1
4.12.2022 05:45 65
4.12.2022 05:30 65
4.12.2022 05:15 65
4.12.2022 05:00 65
4.12.2022 04:45 65
4.12.2022 04:30 65
4.12.2022 04:15 64.9
4.12.2022 04:00 64.9
4.12.2022 03:45 65
4.12.2022 03:30 65
4.12.2022 03:15 65.1
4.12.2022 03:00 65.1
4.12.2022 02:45 65.1
4.12.2022 02:30 65.2
4.12.2022 02:15 65.1
4.12.2022 02:00 65.1
4.12.2022 01:45 65.1
4.12.2022 01:30 65.1
4.12.2022 01:15 65.1
4.12.2022 01:00 65.1
4.12.2022 00:45 65.1
4.12.2022 00:30 65.1
4.12.2022 00:15 65.1
4.12.2022 00:00 65.1
3.12.2022 23:45 65.1
3.12.2022 23:30 65.1
3.12.2022 23:15 65.1
3.12.2022 23:00 65.1
3.12.2022 22:45 65.1
3.12.2022 22:30 65.1
3.12.2022 22:15 65.1
3.12.2022 22:00 65.1
3.12.2022 21:45 65
3.12.2022 21:30 65
3.12.2022 21:15 65
3.12.2022 21:00 65
3.12.2022 20:45 65
3.12.2022 20:30 64.9
3.12.2022 20:15 64.9
3.12.2022 20:00 64.9
3.12.2022 19:45 64.9
3.12.2022 19:30 64.9
3.12.2022 19:15 64.9
3.12.2022 19:00 64.9
3.12.2022 18:45 64.9
3.12.2022 18:30 64.8
3.12.2022 18:15 64.8
3.12.2022 18:00 64.8
3.12.2022 17:45 64.8
3.12.2022 17:30 64.8
3.12.2022 17:15 64.8
3.12.2022 17:00 64.8
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )