Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Prievidza
Tok:Nitra
Región:Bratislavský región
Oblasť:Horná Nitra
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 160 cm 160 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 180 cm 180 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 200 cm 200 cm

Prievidza - Nitra

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Prievidza - Nitra
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
2.12.2022 11:00 263.9
2.12.2022 10:45 263.8
2.12.2022 10:30 263.8
2.12.2022 10:15 263.8
2.12.2022 10:00 263.7
2.12.2022 09:45 263.7
2.12.2022 09:30 263.7
2.12.2022 09:15 263.7
2.12.2022 09:00 263.6
2.12.2022 08:45 263.6
2.12.2022 08:30 263.6
2.12.2022 08:15 263.6
2.12.2022 08:00 263.6
2.12.2022 07:45 263.6
2.12.2022 07:30 263.6
2.12.2022 07:15 263.6
2.12.2022 07:00 263.6
2.12.2022 06:45 263.6
2.12.2022 06:30 263.7
2.12.2022 06:15 263.7
2.12.2022 06:00 263.7
2.12.2022 05:45 263.7
2.12.2022 05:30 263.7
2.12.2022 05:15 263.7
2.12.2022 05:00 263.8
2.12.2022 04:45 263.8
2.12.2022 04:30 263.8
2.12.2022 04:15 263.8
2.12.2022 04:00 263.8
2.12.2022 03:45 263.8
2.12.2022 03:30 263.9
2.12.2022 03:15 263.9
2.12.2022 03:00 263.9
2.12.2022 02:45 263.9
2.12.2022 02:30 263.9
2.12.2022 02:15 264
2.12.2022 02:00 264
2.12.2022 01:45 264
2.12.2022 01:30 264
2.12.2022 01:15 264
2.12.2022 01:00 264
2.12.2022 00:45 264
2.12.2022 00:30 264.1
2.12.2022 00:15 264.1
2.12.2022 00:00 264.1
1.12.2022 23:45 264.1
1.12.2022 23:30 264.1
1.12.2022 23:15 264.1
1.12.2022 23:00 264.1
1.12.2022 22:45 264.2
1.12.2022 22:30 264.1
1.12.2022 22:15 264.2
1.12.2022 22:00 264.2
1.12.2022 21:45 264.2
1.12.2022 21:30 264.2
1.12.2022 21:15 264.3
1.12.2022 21:00 264.3
1.12.2022 20:45 264.3
1.12.2022 20:30 264.4
1.12.2022 20:15 264.4
1.12.2022 20:00 264.4
1.12.2022 19:45 264.4
1.12.2022 19:30 264.5
1.12.2022 19:15 264.5
1.12.2022 19:00 264.5
1.12.2022 18:45 264.5
1.12.2022 18:30 264.6
1.12.2022 18:15 264.6
1.12.2022 18:00 264.6
1.12.2022 17:45 264.7
1.12.2022 17:30 264.7
1.12.2022 17:15 264.7
1.12.2022 17:00 264.8
1.12.2022 16:45 264.8
1.12.2022 16:30 264.8
1.12.2022 16:15 264.9
1.12.2022 16:00 264.9
1.12.2022 15:45 264.9
1.12.2022 15:30 264.9
1.12.2022 15:15 264.9
1.12.2022 15:00 264.9
1.12.2022 14:45 264.9
1.12.2022 14:30 264.9
1.12.2022 14:15 264.9
1.12.2022 14:00 264.9
1.12.2022 13:45 264.8
1.12.2022 13:30 264.8
1.12.2022 13:15 264.7
1.12.2022 13:00 264.7
1.12.2022 12:45 264.6
1.12.2022 12:30 264.5
1.12.2022 12:15 264.5
1.12.2022 12:00 264.5
1.12.2022 11:45 264.5
1.12.2022 11:30 264.4
1.12.2022 11:15 264.4
1.12.2022 11:00 264.4
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )