Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Handlová
Tok:Handlovka
Región:Bratislavský región
Oblasť:Horná Nitra
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 90 cm 90 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 105 cm 105 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 130 cm 130 cm

Handlová - Handlovka

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Handlová - Handlovka
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
2.12.2022 10:45 618.4
2.12.2022 10:30 618.3
2.12.2022 10:15 618.2
2.12.2022 10:00 618.2
2.12.2022 09:45 618.2
2.12.2022 09:30 618.1
2.12.2022 09:15 618.1
2.12.2022 09:00 618.1
2.12.2022 08:45 618.1
2.12.2022 08:30 618.1
2.12.2022 08:15 618
2.12.2022 08:00 618
2.12.2022 07:45 618
2.12.2022 07:30 618
2.12.2022 07:15 618
2.12.2022 07:00 618
2.12.2022 06:45 618
2.12.2022 06:30 618
2.12.2022 06:15 618
2.12.2022 06:00 618
2.12.2022 05:45 618.1
2.12.2022 05:30 618.1
2.12.2022 05:15 618.1
2.12.2022 05:00 618.1
2.12.2022 04:45 618.2
2.12.2022 04:30 618.2
2.12.2022 04:15 618.2
2.12.2022 04:00 618.2
2.12.2022 03:45 618.2
2.12.2022 03:30 618.2
2.12.2022 03:15 618.2
2.12.2022 03:00 618.2
2.12.2022 02:45 618.3
2.12.2022 02:30 618.3
2.12.2022 02:15 618.3
2.12.2022 02:00 618.3
2.12.2022 01:45 618.3
2.12.2022 01:30 618.3
2.12.2022 01:15 618.4
2.12.2022 01:00 618.4
2.12.2022 00:45 618.4
2.12.2022 00:30 618.4
2.12.2022 00:15 618.5
2.12.2022 00:00 618.5
1.12.2022 23:45 618.5
1.12.2022 23:30 618.5
1.12.2022 23:15 618.5
1.12.2022 23:00 618.5
1.12.2022 22:45 618.6
1.12.2022 22:30 618.6
1.12.2022 22:15 618.6
1.12.2022 22:00 618.7
1.12.2022 21:45 618.7
1.12.2022 21:30 618.7
1.12.2022 21:15 618.7
1.12.2022 21:00 618.7
1.12.2022 20:45 618.8
1.12.2022 20:30 618.8
1.12.2022 20:15 618.8
1.12.2022 20:00 618.8
1.12.2022 19:45 618.9
1.12.2022 19:30 618.9
1.12.2022 19:15 618.9
1.12.2022 19:00 619
1.12.2022 18:45 619
1.12.2022 18:30 619.1
1.12.2022 18:15 619.1
1.12.2022 18:00 619.1
1.12.2022 17:45 619.2
1.12.2022 17:30 619.2
1.12.2022 17:15 619.3
1.12.2022 17:00 619.3
1.12.2022 16:45 619.4
1.12.2022 16:30 619.4
1.12.2022 16:15 619.4
1.12.2022 16:00 619.5
1.12.2022 15:45 619.5
1.12.2022 15:30 619.5
1.12.2022 15:15 619.5
1.12.2022 15:00 619.6
1.12.2022 14:45 619.6
1.12.2022 14:30 619.6
1.12.2022 14:15 619.6
1.12.2022 14:00 619.6
1.12.2022 13:45 619.6
1.12.2022 13:30 619.5
1.12.2022 13:15 629.5
1.12.2022 13:00 629.4
1.12.2022 12:45 619.4
1.12.2022 12:30 619.3
1.12.2022 12:15 619.3
1.12.2022 12:00 619.2
1.12.2022 11:45 619.1
1.12.2022 11:30 619.1
1.12.2022 11:15 619
1.12.2022 11:00 618.9
1.12.2022 10:45 618.9
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )