Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Prievidza
Tok:Handlovka
Región:Bratislavský región
Oblasť:Horná Nitra
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 80 cm 80 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 100 cm 100 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 130 cm 130 cm

Prievidza - Handlovka

Hydrologické modelové predpovede vodných stavov na nasledujúcich 48 hodín sú aktualizované štyrikrát za deň.
Základným vstupom pre hydrologické modely sú predpovede zrážok a teploty vzduchu z numerického meteorologického modelu ALADIN.

Z technických príčin predpovede vodných stavov dočasne neuvádzame

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Prievidza - Handlovka
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
2.12.2022 09:30 372.8
2.12.2022 09:15 372.8
2.12.2022 09:00 372.8
2.12.2022 08:45 372.7
2.12.2022 08:30 372.7
2.12.2022 08:15 372.7
2.12.2022 08:00 372.7
2.12.2022 07:45 372.7
2.12.2022 07:30 372.7
2.12.2022 07:15 372.7
2.12.2022 07:00 372.7
2.12.2022 06:45 372.8
2.12.2022 06:30 372.8
2.12.2022 06:15 372.9
2.12.2022 06:00 372.9
2.12.2022 05:45 373
2.12.2022 05:30 373
2.12.2022 05:15 373
2.12.2022 05:00 373.1
2.12.2022 04:45 373.2
2.12.2022 04:30 373.2
2.12.2022 04:15 373.3
2.12.2022 04:00 373.3
2.12.2022 03:45 373.4
2.12.2022 03:30 373.4
2.12.2022 03:15 373.4
2.12.2022 03:00 373.5
2.12.2022 02:45 373.5
2.12.2022 02:30 373.6
2.12.2022 02:15 373.6
2.12.2022 02:00 373.7
2.12.2022 01:45 373.7
2.12.2022 01:30 373.7
2.12.2022 01:15 373.8
2.12.2022 01:00 373.8
2.12.2022 00:45 373.8
2.12.2022 00:30 373.8
2.12.2022 00:15 373.8
2.12.2022 00:00 373.8
1.12.2022 23:45 373.8
1.12.2022 23:30 373.8
1.12.2022 23:15 373.8
1.12.2022 23:00 373.9
1.12.2022 22:45 373.8
1.12.2022 22:30 373.8
1.12.2022 22:15 373.9
1.12.2022 22:00 373.9
1.12.2022 21:45 373.9
1.12.2022 21:30 373.9
1.12.2022 21:15 373.9
1.12.2022 21:00 373.9
1.12.2022 20:45 373.9
1.12.2022 20:30 373.9
1.12.2022 20:15 373.9
1.12.2022 20:00 374
1.12.2022 19:45 374
1.12.2022 19:30 374
1.12.2022 19:15 374.1
1.12.2022 19:00 374.1
1.12.2022 18:45 374.1
1.12.2022 18:30 374.2
1.12.2022 18:15 374.2
1.12.2022 18:00 374.2
1.12.2022 17:45 374.2
1.12.2022 17:30 374.3
1.12.2022 17:15 374.3
1.12.2022 17:00 374.4
1.12.2022 16:45 374.4
1.12.2022 16:30 374.4
1.12.2022 16:15 374.5
1.12.2022 16:00 374.5
1.12.2022 15:45 374.5
1.12.2022 15:30 374.6
1.12.2022 15:15 374.6
1.12.2022 15:00 374.6
1.12.2022 14:45 374.6
1.12.2022 14:30 374.6
1.12.2022 14:15 374.6
1.12.2022 14:00 374.6
1.12.2022 13:45 374.6
1.12.2022 13:30 374.5
1.12.2022 13:15 374.5
1.12.2022 13:00 374.5
1.12.2022 12:45 374.4
1.12.2022 12:30 374.4
1.12.2022 12:15 374.3
1.12.2022 12:00 374.2
1.12.2022 11:45 374.2
1.12.2022 11:30 374.1
1.12.2022 11:15 374.1
1.12.2022 11:00 374
1.12.2022 10:45 374
1.12.2022 10:30 373.9
1.12.2022 10:15 373.9
1.12.2022 10:00 373.9
1.12.2022 09:45 373.9
1.12.2022 09:30 373.9
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )