Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Oslany
Tok:Oslanský potok
Región:Bratislavský región
Oblasť:Horná Nitra

Oslany - Oslanský potok

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Oslany - Oslanský potok
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
2.12.2022 10:00 292.1
2.12.2022 09:45 292.1
2.12.2022 09:30 292
2.12.2022 09:15 292
2.12.2022 09:00 292
2.12.2022 08:45 291.9
2.12.2022 08:30 291.9
2.12.2022 08:15 291.9
2.12.2022 08:00 291.9
2.12.2022 07:45 291.9
2.12.2022 07:30 291.9
2.12.2022 07:15 291.8
2.12.2022 07:00 291.9
2.12.2022 06:45 291.9
2.12.2022 06:30 291.9
2.12.2022 06:15 292
2.12.2022 06:00 292
2.12.2022 05:45 292.1
2.12.2022 05:30 292.1
2.12.2022 05:15 292.1
2.12.2022 05:00 292.2
2.12.2022 04:45 292.2
2.12.2022 04:30 292.3
2.12.2022 04:15 292.3
2.12.2022 04:00 292.4
2.12.2022 03:45 292.4
2.12.2022 03:30 292.5
2.12.2022 03:15 292.5
2.12.2022 03:00 292.6
2.12.2022 02:45 292.6
2.12.2022 02:30 292.7
2.12.2022 02:15 292.7
2.12.2022 02:00 292.8
2.12.2022 01:45 292.8
2.12.2022 01:30 292.8
2.12.2022 01:15 292.9
2.12.2022 01:00 292.9
2.12.2022 00:45 292.9
2.12.2022 00:30 292.9
2.12.2022 00:15 293
2.12.2022 00:00 293
1.12.2022 23:45 293
1.12.2022 23:30 293
1.12.2022 23:15 293.1
1.12.2022 23:00 293.1
1.12.2022 22:45 293
1.12.2022 22:30 293
1.12.2022 22:15 293
1.12.2022 22:00 303
1.12.2022 21:45 293
1.12.2022 21:30 293.1
1.12.2022 21:15 293.1
1.12.2022 21:00 293.1
1.12.2022 20:45 293.2
1.12.2022 20:30 293.2
1.12.2022 20:15 293.2
1.12.2022 20:00 293.3
1.12.2022 19:45 293.3
1.12.2022 19:30 293.3
1.12.2022 19:15 293.4
1.12.2022 19:00 293.4
1.12.2022 18:45 293.5
1.12.2022 18:30 293.5
1.12.2022 18:15 293.6
1.12.2022 18:00 293.6
1.12.2022 17:45 293.7
1.12.2022 17:30 293.7
1.12.2022 17:15 293.8
1.12.2022 17:00 293.8
1.12.2022 16:45 293.9
1.12.2022 16:30 293.9
1.12.2022 16:15 294
1.12.2022 16:00 294
1.12.2022 15:45 294
1.12.2022 15:30 294
1.12.2022 15:15 294.1
1.12.2022 15:00 294.1
1.12.2022 14:45 294.1
1.12.2022 14:30 294.1
1.12.2022 14:15 294.1
1.12.2022 14:00 294.1
1.12.2022 13:45 294.1
1.12.2022 13:30 294.1
1.12.2022 13:15 294.1
1.12.2022 13:00 294.1
1.12.2022 12:45 294
1.12.2022 12:30 293.9
1.12.2022 12:15 293.8
1.12.2022 12:00 293.8
1.12.2022 11:45 293.8
1.12.2022 11:30 293.6
1.12.2022 11:15 293.5
1.12.2022 11:00 293.4
1.12.2022 10:45 293.3
1.12.2022 10:30 293.2
1.12.2022 10:15 293.1
1.12.2022 10:00 293.1
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )