Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Liešťany
Tok:Nitrica
Región:Bratislavský región
Oblasť:Horná Nitra
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 130 cm 130 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 150 cm 150 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 170 cm 170 cm

Liešťany - Nitrica

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Liešťany - Nitrica
Čas meraniaVodný stav [cm]
2.12.2022 10:45 67
2.12.2022 10:30 67
2.12.2022 10:15 67
2.12.2022 10:00 67
2.12.2022 09:45 67
2.12.2022 09:30 66
2.12.2022 09:15 66
2.12.2022 09:00 66
2.12.2022 08:45 66
2.12.2022 08:30 66
2.12.2022 08:15 66
2.12.2022 08:00 66
2.12.2022 07:45 66
2.12.2022 07:30 66
2.12.2022 07:15 66
2.12.2022 07:00 66
2.12.2022 06:45 66
2.12.2022 06:30 66
2.12.2022 06:15 66
2.12.2022 06:00 66
2.12.2022 05:45 66
2.12.2022 05:30 66
2.12.2022 05:15 66
2.12.2022 05:00 66
2.12.2022 04:45 66
2.12.2022 04:30 66
2.12.2022 04:15 66
2.12.2022 04:00 66
2.12.2022 03:45 66
2.12.2022 03:30 66
2.12.2022 03:15 66
2.12.2022 03:00 66
2.12.2022 02:45 66
2.12.2022 02:30 66
2.12.2022 02:15 66
2.12.2022 02:00 66
2.12.2022 01:45 66
2.12.2022 01:30 66
2.12.2022 01:15 66
2.12.2022 01:00 66
2.12.2022 00:45 66
2.12.2022 00:30 66
2.12.2022 00:15 66
2.12.2022 00:00 66
1.12.2022 23:45 66
1.12.2022 23:30 66
1.12.2022 23:15 66
1.12.2022 23:00 66
1.12.2022 22:45 66
1.12.2022 22:30 66
1.12.2022 22:15 66
1.12.2022 22:00 66
1.12.2022 21:45 66
1.12.2022 21:30 66
1.12.2022 21:15 66
1.12.2022 21:00 66
1.12.2022 20:45 66
1.12.2022 20:30 66
1.12.2022 20:15 66
1.12.2022 20:00 66
1.12.2022 19:45 66
1.12.2022 19:30 66
1.12.2022 19:15 66
1.12.2022 19:00 66
1.12.2022 18:45 66
1.12.2022 18:30 66
1.12.2022 18:15 66
1.12.2022 18:00 66
1.12.2022 17:45 66
1.12.2022 17:30 66
1.12.2022 17:15 66
1.12.2022 17:00 66
1.12.2022 16:45 66
1.12.2022 16:30 66
1.12.2022 16:15 66
1.12.2022 16:00 66
1.12.2022 15:45 66
1.12.2022 15:30 66
1.12.2022 15:15 66
1.12.2022 15:00 66
1.12.2022 14:45 66
1.12.2022 14:30 66
1.12.2022 14:15 66
1.12.2022 14:00 66
1.12.2022 13:45 66
1.12.2022 13:30 66
1.12.2022 13:15 66
1.12.2022 13:00 66
1.12.2022 12:45 66
1.12.2022 12:30 66
1.12.2022 12:15 66
1.12.2022 12:00 66
1.12.2022 11:45 66
1.12.2022 11:30 66
1.12.2022 11:15 66
1.12.2022 11:00 67
1.12.2022 10:45 66
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )