Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Nitrianske Rudno
Tok:Nitrica
Región:Bratislavský región
Oblasť:Horná Nitra
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 140 cm 140 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 160 cm 160 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 180 cm 180 cm

Nitrianske Rudno - Nitrica

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Nitrianske Rudno - Nitrica
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
2.12.2022 10:00 305
2.12.2022 09:45 305
2.12.2022 09:30 305
2.12.2022 09:15 305
2.12.2022 09:00 305
2.12.2022 08:45 304.9
2.12.2022 08:30 304.9
2.12.2022 08:15 304.9
2.12.2022 08:00 304.9
2.12.2022 07:45 304.9
2.12.2022 07:30 304.9
2.12.2022 07:15 304.9
2.12.2022 07:00 304.9
2.12.2022 06:45 304.9
2.12.2022 06:30 304.9
2.12.2022 06:15 284.9
2.12.2022 06:00 274.9
2.12.2022 05:45 295
2.12.2022 05:30 315
2.12.2022 05:15 315
2.12.2022 05:00 315
2.12.2022 04:45 315
2.12.2022 04:30 315
2.12.2022 04:15 305
2.12.2022 04:00 305
2.12.2022 03:45 315
2.12.2022 03:30 315.1
2.12.2022 03:15 315.1
2.12.2022 03:00 315.1
2.12.2022 02:45 315.1
2.12.2022 02:30 315.1
2.12.2022 02:15 315.1
2.12.2022 02:00 315.1
2.12.2022 01:45 315.1
2.12.2022 01:30 315.1
2.12.2022 01:15 315.1
2.12.2022 01:00 315
2.12.2022 00:45 315
2.12.2022 00:30 315
2.12.2022 00:15 305
2.12.2022 00:00 305.1
1.12.2022 23:45 315
1.12.2022 23:30 315
1.12.2022 23:15 315
1.12.2022 23:00 315
1.12.2022 22:45 315
1.12.2022 22:30 315
1.12.2022 22:15 315
1.12.2022 22:00 315
1.12.2022 21:45 315
1.12.2022 21:30 315
1.12.2022 21:15 305
1.12.2022 21:00 295
1.12.2022 20:45 285
1.12.2022 20:30 275
1.12.2022 20:15 275.1
1.12.2022 20:00 295.1
1.12.2022 19:45 305.2
1.12.2022 19:30 305.1
1.12.2022 19:15 295.2
1.12.2022 19:00 305.2
1.12.2022 18:45 305.2
1.12.2022 18:30 305.2
1.12.2022 18:15 305.3
1.12.2022 18:00 305.3
1.12.2022 17:45 305.3
1.12.2022 17:30 305.3
1.12.2022 17:15 305.3
1.12.2022 17:00 305.3
1.12.2022 16:45 305.4
1.12.2022 16:30 305.4
1.12.2022 16:15 305.4
1.12.2022 16:00 305.4
1.12.2022 15:45 315.5
1.12.2022 15:30 315.5
1.12.2022 15:15 315.5
1.12.2022 15:00 315.5
1.12.2022 14:45 315.5
1.12.2022 14:30 315.5
1.12.2022 14:15 315.5
1.12.2022 14:00 315.5
1.12.2022 13:45 315.5
1.12.2022 13:30 315.5
1.12.2022 13:15 315.5
1.12.2022 13:00 315.4
1.12.2022 12:45 315.4
1.12.2022 12:30 305.4
1.12.2022 12:15 305.4
1.12.2022 12:00 295.3
1.12.2022 11:45 285.3
1.12.2022 11:30 275.3
1.12.2022 11:15 275.2
1.12.2022 11:00 285.3
1.12.2022 10:45 305.3
1.12.2022 10:30 305.3
1.12.2022 10:15 305.2
1.12.2022 10:00 315.2
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )