Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Chynorany
Tok:Nitra
Región:Bratislavský región
Oblasť:Horná Nitra

Chynorany - Nitra

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Chynorany - Nitra
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
2.12.2022 11:15 697.1
2.12.2022 11:00 697.1
2.12.2022 10:45 687.1
2.12.2022 10:30 697.1
2.12.2022 10:15 687.1
2.12.2022 10:00 697.1
2.12.2022 09:45 687.1
2.12.2022 09:30 687.1
2.12.2022 09:15 687.1
2.12.2022 09:00 677.2
2.12.2022 08:45 667.2
2.12.2022 08:30 667.2
2.12.2022 08:15 667.2
2.12.2022 08:00 667.2
2.12.2022 07:45 667.2
2.12.2022 07:30 667.2
2.12.2022 07:15 677.2
2.12.2022 07:00 677.2
2.12.2022 06:45 687.2
2.12.2022 06:30 687.2
2.12.2022 06:15 697.2
2.12.2022 06:00 707.2
2.12.2022 05:45 707.2
2.12.2022 05:30 697.2
2.12.2022 05:15 687.3
2.12.2022 05:00 677.3
2.12.2022 04:45 667.3
2.12.2022 04:30 667.3
2.12.2022 04:15 667.3
2.12.2022 04:00 667.3
2.12.2022 03:45 667.3
2.12.2022 03:30 667.3
2.12.2022 03:15 667.3
2.12.2022 03:00 667.3
2.12.2022 02:45 667.4
2.12.2022 02:30 667.4
2.12.2022 02:15 667.4
2.12.2022 02:00 667.4
2.12.2022 01:45 667.4
2.12.2022 01:30 667.4
2.12.2022 01:15 667.3
2.12.2022 01:00 667.4
2.12.2022 00:45 667.4
2.12.2022 00:30 667.4
2.12.2022 00:15 667.4
2.12.2022 00:00 677.4
1.12.2022 23:45 697.4
1.12.2022 23:30 697.4
1.12.2022 23:15 697.4
1.12.2022 23:00 697.4
1.12.2022 22:45 697.5
1.12.2022 22:30 697.5
1.12.2022 22:15 697.5
1.12.2022 22:00 697.5
1.12.2022 21:45 697.5
1.12.2022 21:30 697.5
1.12.2022 21:15 697.5
1.12.2022 21:00 697.5
1.12.2022 20:45 697.5
1.12.2022 20:30 697.5
1.12.2022 20:15 697.6
1.12.2022 20:00 697.6
1.12.2022 19:45 697.6
1.12.2022 19:30 697.6
1.12.2022 19:15 697.6
1.12.2022 19:00 697.6
1.12.2022 18:45 697.6
1.12.2022 18:30 697.6
1.12.2022 18:15 697.6
1.12.2022 18:00 697.6
1.12.2022 17:45 697.6
1.12.2022 17:30 697.6
1.12.2022 17:15 697.6
1.12.2022 17:00 687.6
1.12.2022 16:45 677.6
1.12.2022 16:30 687.6
1.12.2022 16:15 687.6
1.12.2022 16:00 687.5
1.12.2022 15:45 687.5
1.12.2022 15:30 687.5
1.12.2022 15:15 687.5
1.12.2022 15:00 687.5
1.12.2022 14:45 687.5
1.12.2022 14:30 687.5
1.12.2022 14:15 687.5
1.12.2022 14:00 687.5
1.12.2022 13:45 687.5
1.12.2022 13:30 687.4
1.12.2022 13:15 687.4
1.12.2022 13:00 687.4
1.12.2022 12:45 707.4
1.12.2022 12:30 697.4
1.12.2022 12:15 687.4
1.12.2022 12:00 687.4
1.12.2022 11:45 667.4
1.12.2022 11:30 667.4
1.12.2022 11:15 667.4
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )