Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Krásna Ves
Tok:Bebrava
Región:Bratislavský región
Oblasť:Horná Nitra
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 60 cm 60 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 80 cm 80 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 95 cm 95 cm

Krásna Ves - Bebrava

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Krásna Ves - Bebrava
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
4.12.2022 16:00 167.5
4.12.2022 15:45 167.6
4.12.2022 15:30 167.7
4.12.2022 15:15 167.8
4.12.2022 15:00 167.9
4.12.2022 14:45 167.9
4.12.2022 14:30 168
4.12.2022 14:15 168.1
4.12.2022 14:00 168.1
4.12.2022 13:45 168.2
4.12.2022 13:30 168.3
4.12.2022 13:15 168.3
4.12.2022 13:00 168.3
4.12.2022 12:45 168.3
4.12.2022 12:30 168.3
4.12.2022 12:15 168.4
4.12.2022 12:00 168.5
4.12.2022 11:45 168.7
4.12.2022 11:30 168.7
4.12.2022 11:15 168.6
4.12.2022 11:00 168.3
4.12.2022 10:45 168
4.12.2022 10:30 167.5
4.12.2022 10:15 177
4.12.2022 10:00 176.6
4.12.2022 09:45 166.2
4.12.2022 09:30 165.9
4.12.2022 09:15 165.8
4.12.2022 09:00 175.7
4.12.2022 08:45 175.7
4.12.2022 08:30 175.6
4.12.2022 08:15 175.6
4.12.2022 08:00 175.6
4.12.2022 07:45 175.6
4.12.2022 07:30 175.7
4.12.2022 07:15 175.7
4.12.2022 07:00 175.7
4.12.2022 06:45 175.8
4.12.2022 06:30 175.8
4.12.2022 06:15 175.8
4.12.2022 06:00 175.8
4.12.2022 05:45 175.9
4.12.2022 05:30 175.9
4.12.2022 05:15 176
4.12.2022 05:00 176.1
4.12.2022 04:45 176.2
4.12.2022 04:30 176.2
4.12.2022 04:15 176.3
4.12.2022 04:00 176.4
4.12.2022 03:45 176.4
4.12.2022 03:30 176.5
4.12.2022 03:15 166.5
4.12.2022 03:00 176.5
4.12.2022 02:45 176.5
4.12.2022 02:30 176.5
4.12.2022 02:15 176.5
4.12.2022 02:00 176.4
4.12.2022 01:45 176.4
4.12.2022 01:30 176.4
4.12.2022 01:15 176.4
4.12.2022 01:00 176.5
4.12.2022 00:45 176.6
4.12.2022 00:30 176.6
4.12.2022 00:15 176.7
4.12.2022 00:00 166.8
3.12.2022 23:45 166.8
3.12.2022 23:30 166.8
3.12.2022 23:15 166.8
3.12.2022 23:00 166.8
3.12.2022 22:45 166.8
3.12.2022 22:30 166.8
3.12.2022 22:15 166.8
3.12.2022 22:00 166.8
3.12.2022 21:45 166.8
3.12.2022 21:30 166.8
3.12.2022 21:15 166.8
3.12.2022 21:00 166.8
3.12.2022 20:45 166.8
3.12.2022 20:30 166.8
3.12.2022 20:15 166.8
3.12.2022 20:00 166.8
3.12.2022 19:45 166.8
3.12.2022 19:30 166.9
3.12.2022 19:15 166.9
3.12.2022 19:00 166.9
3.12.2022 18:45 166.9
3.12.2022 18:30 166.9
3.12.2022 18:15 166.9
3.12.2022 18:00 166.8
3.12.2022 17:45 166.9
3.12.2022 17:30 166.9
3.12.2022 17:15 166.9
3.12.2022 17:00 166.9
3.12.2022 16:45 167
3.12.2022 16:30 167
3.12.2022 16:15 167
3.12.2022 16:00 167
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )