Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Biskupice
Tok:Bebrava
Región:Bratislavský región
Oblasť:Horná Nitra
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 300 cm 300 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 340 cm 340 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 380 cm 380 cm

Biskupice - Bebrava

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Biskupice - Bebrava
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
4.12.2022 16:30 776.4
4.12.2022 16:15 776.4
4.12.2022 16:00 776.3
4.12.2022 15:45 776.3
4.12.2022 15:30 776.3
4.12.2022 15:15 776.4
4.12.2022 15:00 776.3
4.12.2022 14:45 776.3
4.12.2022 14:30 776.3
4.12.2022 14:15 776.2
4.12.2022 14:00 776.2
4.12.2022 13:45 776.1
4.12.2022 13:30 775.9
4.12.2022 13:15 775.8
4.12.2022 13:00 765.7
4.12.2022 12:45 765.7
4.12.2022 12:30 765.6
4.12.2022 12:15 765.5
4.12.2022 12:00 765.4
4.12.2022 11:45 765.4
4.12.2022 11:30 765.4
4.12.2022 11:15 765.3
4.12.2022 11:00 755.1
4.12.2022 10:45 755.1
4.12.2022 10:30 755
4.12.2022 10:15 754.9
4.12.2022 10:00 754.9
4.12.2022 09:45 754.9
4.12.2022 09:30 754.9
4.12.2022 09:15 754.9
4.12.2022 09:00 754.9
4.12.2022 08:45 754.9
4.12.2022 08:30 755
4.12.2022 08:15 755.1
4.12.2022 08:00 755.1
4.12.2022 07:45 755.1
4.12.2022 07:30 755.1
4.12.2022 07:15 755.1
4.12.2022 07:00 755.2
4.12.2022 06:45 755.3
4.12.2022 06:30 755.3
4.12.2022 06:15 755.3
4.12.2022 06:00 755.3
4.12.2022 05:45 765.4
4.12.2022 05:30 765.5
4.12.2022 05:15 765.7
4.12.2022 05:00 765.7
4.12.2022 04:45 765.7
4.12.2022 04:30 765.7
4.12.2022 04:15 765.8
4.12.2022 04:00 765.8
4.12.2022 03:45 765.8
4.12.2022 03:30 765.8
4.12.2022 03:15 765.9
4.12.2022 03:00 765.8
4.12.2022 02:45 765.8
4.12.2022 02:30 765.8
4.12.2022 02:15 765.8
4.12.2022 02:00 765.7
4.12.2022 01:45 765.8
4.12.2022 01:30 775.8
4.12.2022 01:15 775.7
4.12.2022 01:00 775.7
4.12.2022 00:45 775.7
4.12.2022 00:30 775.7
4.12.2022 00:15 765.8
4.12.2022 00:00 765.7
3.12.2022 23:45 765.7
3.12.2022 23:30 765.7
3.12.2022 23:15 765.7
3.12.2022 23:00 775.7
3.12.2022 22:45 765.7
3.12.2022 22:30 765.7
3.12.2022 22:15 765.7
3.12.2022 22:00 765.7
3.12.2022 21:45 765.7
3.12.2022 21:30 765.7
3.12.2022 21:15 765.7
3.12.2022 21:00 765.8
3.12.2022 20:45 775.8
3.12.2022 20:30 765.8
3.12.2022 20:15 775.9
3.12.2022 20:00 775.9
3.12.2022 19:45 765.9
3.12.2022 19:30 775.9
3.12.2022 19:15 765.9
3.12.2022 19:00 776
3.12.2022 18:45 775.9
3.12.2022 18:30 765.9
3.12.2022 18:15 765.8
3.12.2022 18:00 775.9
3.12.2022 17:45 775.9
3.12.2022 17:30 775.9
3.12.2022 17:15 775.9
3.12.2022 17:00 775.9
3.12.2022 16:45 775.8
3.12.2022 16:30 775.9
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )