Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Bánovce nad Bebravou
Tok:Radiša
Región:Bratislavský región
Oblasť:Horná Nitra
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 160 cm 160 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 180 cm 180 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 220 cm 220 cm

Bánovce nad Bebravou - Radiša

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Bánovce nad Bebravou - Radiša
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
4.12.2022 15:15 847
4.12.2022 15:00 846.9
4.12.2022 14:45 846.9
4.12.2022 14:30 847
4.12.2022 14:15 847.1
4.12.2022 14:00 847
4.12.2022 13:45 846.9
4.12.2022 13:30 846.9
4.12.2022 13:15 846.9
4.12.2022 13:00 846.9
4.12.2022 12:45 846.9
4.12.2022 12:30 846.7
4.12.2022 12:15 846.7
4.12.2022 12:00 846.7
4.12.2022 11:45 846.6
4.12.2022 11:30 846.6
4.12.2022 11:15 846.5
4.12.2022 11:00 846.4
4.12.2022 10:45 846.4
4.12.2022 10:30 846.3
4.12.2022 10:15 846.5
4.12.2022 10:00 846.6
4.12.2022 09:45 846.5
4.12.2022 09:30 846.7
4.12.2022 09:15 847
4.12.2022 09:00 846.7
4.12.2022 08:45 846.3
4.12.2022 08:30 846.4
4.12.2022 08:15 846.3
4.12.2022 08:00 846.3
4.12.2022 07:45 846.3
4.12.2022 07:30 846.4
4.12.2022 07:15 846.5
4.12.2022 07:00 856.5
4.12.2022 06:45 846.4
4.12.2022 06:30 846.5
4.12.2022 06:15 846.5
4.12.2022 06:00 846.6
4.12.2022 05:45 846.6
4.12.2022 05:30 846.7
4.12.2022 05:15 846.7
4.12.2022 05:00 846.8
4.12.2022 04:45 846.8
4.12.2022 04:30 846.9
4.12.2022 04:15 846.9
4.12.2022 04:00 846.9
4.12.2022 03:45 847
4.12.2022 03:30 847
4.12.2022 03:15 847
4.12.2022 03:00 847
4.12.2022 02:45 847
4.12.2022 02:30 847
4.12.2022 02:15 847
4.12.2022 02:00 847
4.12.2022 01:45 847
4.12.2022 01:30 847
4.12.2022 01:15 847
4.12.2022 01:00 847
4.12.2022 00:45 847
4.12.2022 00:30 847
4.12.2022 00:15 847
4.12.2022 00:00 847
3.12.2022 23:45 847
3.12.2022 23:30 847
3.12.2022 23:15 847
3.12.2022 23:00 847
3.12.2022 22:45 847
3.12.2022 22:30 847
3.12.2022 22:15 847
3.12.2022 22:00 847
3.12.2022 21:45 847
3.12.2022 21:30 847
3.12.2022 21:15 847
3.12.2022 21:00 847
3.12.2022 20:45 847.1
3.12.2022 20:30 847
3.12.2022 20:15 846.9
3.12.2022 20:00 846.9
3.12.2022 19:45 847
3.12.2022 19:30 857
3.12.2022 19:15 856.9
3.12.2022 19:00 846.8
3.12.2022 18:45 846.8
3.12.2022 18:30 846.8
3.12.2022 18:15 846.8
3.12.2022 18:00 846.8
3.12.2022 17:45 846.9
3.12.2022 17:30 847.1
3.12.2022 17:15 847.1
3.12.2022 17:00 847
3.12.2022 16:45 846.9
3.12.2022 16:30 846.8
3.12.2022 16:15 846.8
3.12.2022 16:00 846.8
3.12.2022 15:45 846.8
3.12.2022 15:30 846.8
3.12.2022 15:15 846.8
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )