Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Čáb - Sila
Tok:Radošinka
Región:Bratislavský región
Oblasť:Dolná Nitra
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 290 cm 290 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 300 cm 300 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 310 cm 310 cm

Čáb - Sila - Radošinka

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Čáb - Sila - Radošinka
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
4.12.2022 17:15 405.8
4.12.2022 17:00 405.9
4.12.2022 16:45 405.9
4.12.2022 16:30 406
4.12.2022 16:15 406
4.12.2022 16:00 406.1
4.12.2022 15:45 406.1
4.12.2022 15:30 406.1
4.12.2022 15:15 406.2
4.12.2022 15:00 416.2
4.12.2022 14:45 406.2
4.12.2022 14:30 416.2
4.12.2022 14:15 416.2
4.12.2022 14:00 416.2
4.12.2022 13:45 416.2
4.12.2022 13:30 416.2
4.12.2022 13:15 416.1
4.12.2022 13:00 416.1
4.12.2022 12:45 416
4.12.2022 12:30 415.9
4.12.2022 12:15 415.8
4.12.2022 12:00 415.7
4.12.2022 11:45 415.7
4.12.2022 11:30 415.6
4.12.2022 11:15 415.6
4.12.2022 11:00 415.5
4.12.2022 10:45 415.4
4.12.2022 10:30 415.2
4.12.2022 10:15 415.1
4.12.2022 10:00 415
4.12.2022 09:45 414.9
4.12.2022 09:30 414.9
4.12.2022 09:15 414.8
4.12.2022 09:00 414.7
4.12.2022 08:45 414.6
4.12.2022 08:30 414.6
4.12.2022 08:15 414.5
4.12.2022 08:00 414.5
4.12.2022 07:45 414.5
4.12.2022 07:30 414.5
4.12.2022 07:15 414.6
4.12.2022 07:00 414.6
4.12.2022 06:45 414.6
4.12.2022 06:30 414.7
4.12.2022 06:15 414.7
4.12.2022 06:00 414.8
4.12.2022 05:45 414.8
4.12.2022 05:30 414.8
4.12.2022 05:15 414.9
4.12.2022 05:00 414.9
4.12.2022 04:45 414.9
4.12.2022 04:30 414.9
4.12.2022 04:15 415
4.12.2022 04:00 415
4.12.2022 03:45 415
4.12.2022 03:30 415
4.12.2022 03:15 415
4.12.2022 03:00 415
4.12.2022 02:45 415
4.12.2022 02:30 415
4.12.2022 02:15 415
4.12.2022 02:00 415
4.12.2022 01:45 414.9
4.12.2022 01:30 414.9
4.12.2022 01:15 414.9
4.12.2022 01:00 404.9
4.12.2022 00:45 404.9
4.12.2022 00:30 404.9
4.12.2022 00:15 404.9
4.12.2022 00:00 405
3.12.2022 23:45 404.9
3.12.2022 23:30 394.9
3.12.2022 23:15 395
3.12.2022 23:00 394.9
3.12.2022 22:45 394.9
3.12.2022 22:30 394.9
3.12.2022 22:15 394.9
3.12.2022 22:00 394.9
3.12.2022 21:45 394.9
3.12.2022 21:30 394.9
3.12.2022 21:15 394.9
3.12.2022 21:00 394.9
3.12.2022 20:45 394.9
3.12.2022 20:30 394.9
3.12.2022 20:15 404.9
3.12.2022 20:00 404.8
3.12.2022 19:45 404.9
3.12.2022 19:30 404.8
3.12.2022 19:15 404.8
3.12.2022 19:00 404.8
3.12.2022 18:45 404.8
3.12.2022 18:30 404.8
3.12.2022 18:15 404.8
3.12.2022 18:00 404.7
3.12.2022 17:45 404.7
3.12.2022 17:30 404.7
3.12.2022 17:15 404.7
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )