Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Zbehy
Tok:Andač
Región:Bratislavský región
Oblasť:Dolná Nitra

Zbehy - Andač

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Zbehy - Andač
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
2.12.2022 10:45 692.7
2.12.2022 10:30 692.7
2.12.2022 10:15 682.7
2.12.2022 10:00 682.6
2.12.2022 09:45 682.6
2.12.2022 09:30 682.6
2.12.2022 09:15 682.6
2.12.2022 09:00 682.5
2.12.2022 08:45 682.6
2.12.2022 08:30 682.5
2.12.2022 08:15 682.5
2.12.2022 08:00 682.6
2.12.2022 07:45 682.5
2.12.2022 07:30 682.6
2.12.2022 07:15 682.6
2.12.2022 07:00 682.6
2.12.2022 06:45 682.6
2.12.2022 06:30 682.6
2.12.2022 06:15 682.6
2.12.2022 06:00 682.7
2.12.2022 05:45 682.7
2.12.2022 05:30 682.7
2.12.2022 05:15 682.7
2.12.2022 05:00 682.7
2.12.2022 04:45 672.7
2.12.2022 04:30 672.8
2.12.2022 04:15 672.8
2.12.2022 04:00 682.8
2.12.2022 03:45 682.9
2.12.2022 03:30 682.9
2.12.2022 03:15 682.9
2.12.2022 03:00 682.9
2.12.2022 02:45 683
2.12.2022 02:30 683
2.12.2022 02:15 683
2.12.2022 02:00 683.1
2.12.2022 01:45 683.1
2.12.2022 01:30 683.1
2.12.2022 01:15 683.2
2.12.2022 01:00 683.2
2.12.2022 00:45 683.2
2.12.2022 00:30 683.2
2.12.2022 00:15 683.2
2.12.2022 00:00 683.2
1.12.2022 23:45 683.3
1.12.2022 23:30 683.3
1.12.2022 23:15 683.3
1.12.2022 23:00 683.3
1.12.2022 22:45 683.3
1.12.2022 22:30 683.3
1.12.2022 22:15 683.4
1.12.2022 22:00 683.4
1.12.2022 21:45 683.5
1.12.2022 21:30 683.5
1.12.2022 21:15 683.5
1.12.2022 21:00 683.6
1.12.2022 20:45 683.7
1.12.2022 20:30 683.7
1.12.2022 20:15 683.7
1.12.2022 20:00 683.8
1.12.2022 19:45 683.8
1.12.2022 19:30 683.9
1.12.2022 19:15 683.8
1.12.2022 19:00 683.9
1.12.2022 18:45 683.9
1.12.2022 18:30 683.9
1.12.2022 18:15 683.9
1.12.2022 18:00 683.9
1.12.2022 17:45 683.9
1.12.2022 17:30 683.9
1.12.2022 17:15 683.9
1.12.2022 17:00 683.9
1.12.2022 16:45 683.9
1.12.2022 16:30 683.9
1.12.2022 16:15 683.9
1.12.2022 16:00 683.9
1.12.2022 15:45 683.9
1.12.2022 15:30 683.9
1.12.2022 15:15 683.9
1.12.2022 15:00 683.9
1.12.2022 14:45 683.9
1.12.2022 14:30 683.9
1.12.2022 14:15 683.9
1.12.2022 14:00 683.8
1.12.2022 13:45 683.8
1.12.2022 13:30 683.8
1.12.2022 13:15 683.8
1.12.2022 13:00 683.8
1.12.2022 12:45 683.8
1.12.2022 12:30 683.8
1.12.2022 12:15 683.8
1.12.2022 12:00 683.8
1.12.2022 11:45 683.8
1.12.2022 11:30 683.8
1.12.2022 11:15 683.8
1.12.2022 11:00 683.8
1.12.2022 10:45 683.7
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )