Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Štúrovo
Tok:Dunaj
Región:Bratislavský región
Oblasť:Dolný Dunaj
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 500 cm 500 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 540 cm 540 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 610 cm 610 cm

Štúrovo - Dunaj

Hydrologické modelové predpovede vodných stavov na nasledujúcich 48 hodín sú aktualizované štyrikrát za deň.
Základným vstupom pre hydrologické modely sú predpovede zrážok a teploty vzduchu z numerického meteorologického modelu ALADIN.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Štúrovo - Dunaj
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
3.10.2023 19:15 4518.5
3.10.2023 19:00 4518.5
3.10.2023 18:45 4018.5
3.10.2023 18:30 4518.5
3.10.2023 18:15 4518.5
3.10.2023 18:00 4518.5
3.10.2023 17:45 4518.4
3.10.2023 17:30 4518.4
3.10.2023 17:15 4518.4
3.10.2023 17:00 4518.4
3.10.2023 16:45 4518.4
3.10.2023 16:30 4518.4
3.10.2023 16:15 4518.4
3.10.2023 16:00 4418.4
3.10.2023 15:45 4518.4
3.10.2023 15:30 4418.4
3.10.2023 15:15 4418.4
3.10.2023 15:00 4418.4
3.10.2023 14:45 4418.4
3.10.2023 14:30 4418.4
3.10.2023 14:15 4418.4
3.10.2023 14:00 4418.4
3.10.2023 13:45 4418.4
3.10.2023 13:30 4318.4
3.10.2023 13:15 4318.4
3.10.2023 13:00 4418.4
3.10.2023 12:45 4318.4
3.10.2023 12:30 3518.4
3.10.2023 12:15 4318.4
3.10.2023 12:00 4318.4
3.10.2023 11:45 4318.4
3.10.2023 11:30 4318.4
3.10.2023 11:15 4318.3
3.10.2023 11:00 4318.3
3.10.2023 10:45 4318.3
3.10.2023 10:30 4218.3
3.10.2023 10:15 4218.3
3.10.2023 10:00 4218.3
3.10.2023 09:45 4218.3
3.10.2023 09:30 4218.3
3.10.2023 09:15 4218.3
3.10.2023 09:00 4218.3
3.10.2023 08:45 4218.3
3.10.2023 08:30 4218.3
3.10.2023 08:15 4118.3
3.10.2023 08:00 4118.3
3.10.2023 07:45 4218.3
3.10.2023 07:30 4118.3
3.10.2023 07:15 4118.3
3.10.2023 07:00 4118.3
3.10.2023 06:45 4218.3
3.10.2023 06:30 4118.4
3.10.2023 06:15 4218.4
3.10.2023 06:00 4118.4
3.10.2023 05:45 4118.4
3.10.2023 05:30 4218.4
3.10.2023 05:15 4118.4
3.10.2023 05:00 4118.4
3.10.2023 04:45 4118.4
3.10.2023 04:30 4218.4
3.10.2023 04:15 4118.4
3.10.2023 04:00 4218.5
3.10.2023 03:45 4218.5
3.10.2023 03:30 4118.5
3.10.2023 03:15 4118.5
3.10.2023 03:00 4218.5
3.10.2023 02:45 4218.5
3.10.2023 02:30 4218.5
3.10.2023 02:15 4218.5
3.10.2023 02:00 4218.5
3.10.2023 01:45 4218.5
3.10.2023 01:30 4218.5
3.10.2023 01:15 4218.5
3.10.2023 01:00 4218.5
3.10.2023 00:45 4218.5
3.10.2023 00:30 4218.6
3.10.2023 00:15 4218.6
3.10.2023 00:00 4218.6
2.10.2023 23:45 4218.6
2.10.2023 23:30 4218.6
2.10.2023 23:15 4318.6
2.10.2023 23:00 4318.6
2.10.2023 22:45 4318.6
2.10.2023 22:30 4318.6
2.10.2023 22:15 4318.6
2.10.2023 22:00 4318.6
2.10.2023 21:45 4318.6
2.10.2023 21:30 4418.6
2.10.2023 21:15 4518.6
2.10.2023 21:00 4418.6
2.10.2023 20:45 4418.6
2.10.2023 20:30 4318.5
2.10.2023 20:15 4318.5
2.10.2023 20:00 4418.5
2.10.2023 19:45 4518.5
2.10.2023 19:30 4418.5
2.10.2023 19:15 4918.4
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.
ELEMIR - 2023-10-03 15:10:05UTC (orig:2023-10-03 04:52:45UTC) - MARS - 6880 - Štúrovo - Dunaj (SK)
Extra: Kopírovaná KO + AU k 17:10

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálená (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )