Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Štúrovo
Tok:Dunaj
Región:Bratislavský región
Oblasť:Dolný Dunaj
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 500 cm 500 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 540 cm 540 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 610 cm 610 cm

Štúrovo - Dunaj

Hydrologické modelové predpovede vodných stavov na nasledujúcich 48 hodín sú aktualizované štyrikrát za deň.
Základným vstupom pre hydrologické modely sú predpovede zrážok a teploty vzduchu z numerického meteorologického modelu ALADIN.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Štúrovo - Dunaj
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
4.12.2022 16:00 796.3
4.12.2022 15:45 806.3
4.12.2022 15:30 806.3
4.12.2022 15:15 806.3
4.12.2022 15:00 806.2
4.12.2022 14:45 806.2
4.12.2022 14:30 806.2
4.12.2022 14:15 806.2
4.12.2022 14:00 806.2
4.12.2022 13:45 806.2
4.12.2022 13:30 816.2
4.12.2022 13:15 816.2
4.12.2022 13:00 816.2
4.12.2022 12:45 816.2
4.12.2022 12:30 826.1
4.12.2022 12:15 816.1
4.12.2022 12:00 806.1
4.12.2022 11:45 826.2
4.12.2022 11:30 826.2
4.12.2022 11:15 816.2
4.12.2022 11:00 826.1
4.12.2022 10:45 826.1
4.12.2022 10:30 826.1
4.12.2022 10:15 826.1
4.12.2022 10:00 826.1
4.12.2022 09:45 826.1
4.12.2022 09:30 826.1
4.12.2022 09:15 826
4.12.2022 09:00 836.1
4.12.2022 08:45 846
4.12.2022 08:30 836.1
4.12.2022 08:15 826.1
4.12.2022 08:00 826.1
4.12.2022 07:45 836.1
4.12.2022 07:30 826.1
4.12.2022 07:15 826.1
4.12.2022 07:00 826.1
4.12.2022 06:45 826.1
4.12.2022 06:30 826.1
4.12.2022 06:15 836.1
4.12.2022 06:00 836.1
4.12.2022 05:45 826.1
4.12.2022 05:30 826.1
4.12.2022 05:15 836.1
4.12.2022 05:00 836.1
4.12.2022 04:45 836.1
4.12.2022 04:30 836.2
4.12.2022 04:15 836.2
4.12.2022 04:00 836.2
4.12.2022 03:45 836.2
4.12.2022 03:30 826.2
4.12.2022 03:15 836.2
4.12.2022 03:00 826.2
4.12.2022 02:45 836.2
4.12.2022 02:30 836.2
4.12.2022 02:15 836.2
4.12.2022 02:00 836.2
4.12.2022 01:45 826.2
4.12.2022 01:30 836.1
4.12.2022 01:15 836.1
4.12.2022 01:00 836
4.12.2022 00:45 826
4.12.2022 00:30 846.1
4.12.2022 00:15 826.2
4.12.2022 00:00 836.2
3.12.2022 23:45 836.2
3.12.2022 23:30 836.2
3.12.2022 23:15 836.2
3.12.2022 23:00 846.2
3.12.2022 22:45 846.2
3.12.2022 22:30 836.2
3.12.2022 22:15 836.2
3.12.2022 22:00 836.2
3.12.2022 21:45 836.2
3.12.2022 21:30 846.3
3.12.2022 21:15 846.3
3.12.2022 21:00 836.3
3.12.2022 20:45 846.3
3.12.2022 20:30 846.2
3.12.2022 20:15 876.3
3.12.2022 20:00 846.3
3.12.2022 19:45 846.3
3.12.2022 19:30 846.2
3.12.2022 19:15 856.3
3.12.2022 19:00 846.3
3.12.2022 18:45 846.3
3.12.2022 18:30 846.3
3.12.2022 18:15 846.3
3.12.2022 18:00 846.3
3.12.2022 17:45 806.3
3.12.2022 17:30 846.3
3.12.2022 17:15 856.3
3.12.2022 17:00 856.3
3.12.2022 16:45 846.3
3.12.2022 16:30 856.3
3.12.2022 16:15 856.3
3.12.2022 16:00 856.3
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )