Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Brezno
Tok:Hron
Región:Banskobystrický región
Oblasť:Horný Hron
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 100 cm 100 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 140 cm 140 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 180 cm 180 cm

Brezno - Hron

Hydrologické modelové predpovede vodných stavov na nasledujúcich 48 hodín sú aktualizované štyrikrát za deň.
Základným vstupom pre hydrologické modely sú predpovede zrážok a teploty vzduchu z numerického meteorologického modelu ALADIN.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Brezno - Hron
Čas meraniaVodný stav [cm]
4.12.2023 03:45 35
4.12.2023 03:30 36
4.12.2023 03:15 36
4.12.2023 03:00 36
4.12.2023 02:45 36
4.12.2023 02:30 37
4.12.2023 02:15 37
4.12.2023 02:00 37
4.12.2023 01:45 37
4.12.2023 01:30 37
4.12.2023 01:15 37
4.12.2023 01:00 38
4.12.2023 00:45 38
4.12.2023 00:30 38
4.12.2023 00:15 38
4.12.2023 00:00 38
3.12.2023 23:45 38
3.12.2023 23:30 38
3.12.2023 23:15 38
3.12.2023 23:00 39
3.12.2023 22:45 39
3.12.2023 22:30 39
3.12.2023 22:15 39
3.12.2023 22:00 39
3.12.2023 21:45 39
3.12.2023 21:30 39
3.12.2023 21:15 39
3.12.2023 21:00 40
3.12.2023 20:45 40
3.12.2023 20:30 40
3.12.2023 20:15 40
3.12.2023 20:00 40
3.12.2023 19:45 40
3.12.2023 19:30 40
3.12.2023 19:15 40
3.12.2023 19:00 40
3.12.2023 18:45 40
3.12.2023 18:30 41
3.12.2023 18:15 41
3.12.2023 18:00 41
3.12.2023 17:45 41
3.12.2023 17:30 41
3.12.2023 17:15 41
3.12.2023 17:00 42
3.12.2023 16:45 42
3.12.2023 16:30 42
3.12.2023 16:15 42
3.12.2023 16:00 41
3.12.2023 15:45 40
3.12.2023 15:30 42
3.12.2023 15:15 43
3.12.2023 15:00 43
3.12.2023 14:45 38
3.12.2023 14:30 40
3.12.2023 14:15 42
3.12.2023 14:00 43
3.12.2023 13:45 43
3.12.2023 13:30 43
3.12.2023 13:15 43
3.12.2023 13:00 43
3.12.2023 12:45 43
3.12.2023 12:30 43
3.12.2023 12:15 43
3.12.2023 12:00 43
3.12.2023 11:45 43
3.12.2023 11:30 44
3.12.2023 11:15 44
3.12.2023 11:00 45
3.12.2023 10:45 45
3.12.2023 10:30 47
3.12.2023 10:15 46
3.12.2023 10:00 45
3.12.2023 09:45 45
3.12.2023 09:30 45
3.12.2023 09:15 45
3.12.2023 09:00 45
3.12.2023 08:45 45
3.12.2023 08:30 45
3.12.2023 08:15 46
3.12.2023 08:00 46
3.12.2023 07:45 46
3.12.2023 07:30 46
3.12.2023 07:15 47
3.12.2023 07:00 47
3.12.2023 06:45 47
3.12.2023 06:30 47
3.12.2023 06:15 48
3.12.2023 06:00 48
3.12.2023 05:45 48
3.12.2023 05:30 48
3.12.2023 05:15 48
3.12.2023 05:00 48
3.12.2023 04:45 49
3.12.2023 04:30 49
3.12.2023 04:15 49
3.12.2023 04:00 49
3.12.2023 03:45 49
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.
HBV - 2023-12-03 21:00:00UTC - HBV - 7015 - Brezno (SK)

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálená (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )