Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Čierny Balog
Tok:Čierny Hron
Región:Banskobystrický región
Oblasť:Horný Hron
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 60 cm 60 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 90 cm 90 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 110 cm 110 cm

Čierny Balog - Čierny Hron

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Čierny Balog - Čierny Hron
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
2.12.2022 11:15 40
2.12.2022 11:00 40.1
2.12.2022 10:45 40.1
2.12.2022 10:30 30
2.12.2022 10:15 30
2.12.2022 10:00 30
2.12.2022 09:45 30
2.12.2022 09:30 30
2.12.2022 09:15 30
2.12.2022 09:00 40
2.12.2022 08:45 40
2.12.2022 08:30 50
2.12.2022 08:15 50
2.12.2022 08:00 50
2.12.2022 07:45 50
2.12.2022 07:30 50
2.12.2022 07:15 50
2.12.2022 07:00 40
2.12.2022 06:45 40
2.12.2022 06:30 40
2.12.2022 06:15 40
2.12.2022 06:00 40
2.12.2022 05:45 40
2.12.2022 05:30 40
2.12.2022 05:15 40
2.12.2022 05:00 30
2.12.2022 04:45 40
2.12.2022 04:30 30
2.12.2022 04:15 30
2.12.2022 04:00 30
2.12.2022 03:45 30
2.12.2022 03:30 30
2.12.2022 03:15 30
2.12.2022 03:00 30
2.12.2022 02:45 30
2.12.2022 02:30 30
2.12.2022 02:15 30
2.12.2022 02:00 30
2.12.2022 01:45 30
2.12.2022 01:30 30
2.12.2022 01:15 30
2.12.2022 01:00 20
2.12.2022 00:45 20
2.12.2022 00:30 20
2.12.2022 00:15 20
2.12.2022 00:00 20
1.12.2022 23:45 20
1.12.2022 23:30 20
1.12.2022 23:15 20
1.12.2022 23:00 20
1.12.2022 22:45 20
1.12.2022 22:30 20
1.12.2022 22:15 20
1.12.2022 22:00 10
1.12.2022 21:45 10
1.12.2022 21:30 10
1.12.2022 21:15 10
1.12.2022 21:00 10
1.12.2022 20:45 10
1.12.2022 20:30 20
1.12.2022 20:15 20
1.12.2022 20:00 20
1.12.2022 19:45 20
1.12.2022 19:30 20.1
1.12.2022 19:15 20.1
1.12.2022 19:00 20.1
1.12.2022 18:45 20.2
1.12.2022 18:30 20.2
1.12.2022 18:15 20.2
1.12.2022 18:00 20.3
1.12.2022 17:45 20.3
1.12.2022 17:30 20.4
1.12.2022 17:15 20.5
1.12.2022 17:00 20.5
1.12.2022 16:45 20.6
1.12.2022 16:30 20.6
1.12.2022 16:15 20.7
1.12.2022 16:00 20.7
1.12.2022 15:45 20.8
1.12.2022 15:30 20.9
1.12.2022 15:15 30.9
1.12.2022 15:00 30.9
1.12.2022 14:45 31
1.12.2022 14:30 31
1.12.2022 14:15 31
1.12.2022 14:00 30.9
1.12.2022 13:45 30.9
1.12.2022 13:30 30.8
1.12.2022 13:15 40.7
1.12.2022 13:00 40.5
1.12.2022 12:45 40.4
1.12.2022 12:30 50.4
1.12.2022 12:15 50.4
1.12.2022 12:00 40.4
1.12.2022 11:45 40.3
1.12.2022 11:30 40.3
1.12.2022 11:15 30.2
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )