Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Hronec
Tok:Čierny Hron
Región:Banskobystrický región
Oblasť:Horný Hron
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 150 cm 150 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 180 cm 180 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 210 cm 210 cm

Hronec - Čierny Hron

Hydrologické modelové predpovede vodných stavov na nasledujúcich 48 hodín sú aktualizované štyrikrát za deň.
Základným vstupom pre hydrologické modely sú predpovede zrážok a teploty vzduchu z numerického meteorologického modelu ALADIN.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Hronec - Čierny Hron
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
5.12.2023 15:15 700.4
5.12.2023 15:00 700.4
5.12.2023 14:45 710.4
5.12.2023 14:30 710.4
5.12.2023 14:15 710.4
5.12.2023 14:00 710.4
5.12.2023 13:45 710.4
5.12.2023 13:30 710.4
5.12.2023 13:15 710.4
5.12.2023 13:00 720.4
5.12.2023 12:45 720.4
5.12.2023 12:30 720.4
5.12.2023 12:15 720.4
5.12.2023 12:00 720.4
5.12.2023 11:45 730.4
5.12.2023 11:30 730.4
5.12.2023 11:15 730.4
5.12.2023 11:00 720.4
5.12.2023 10:45 720.4
5.12.2023 10:30 720.4
5.12.2023 10:15 720.4
5.12.2023 10:00 720.4
5.12.2023 09:45 720.4
5.12.2023 09:30 720.4
5.12.2023 09:15 720.4
5.12.2023 09:00 720.4
5.12.2023 08:45 720.4
5.12.2023 08:30 720.4
5.12.2023 08:15 720.4
5.12.2023 08:00 720.4
5.12.2023 07:45 720.4
5.12.2023 07:30 720.4
5.12.2023 07:15 720.4
5.12.2023 07:00 720.4
5.12.2023 06:45 710.4
5.12.2023 06:30 720.4
5.12.2023 06:15 720.4
5.12.2023 06:00 720.4
5.12.2023 05:45 710.4
5.12.2023 05:30 710.4
5.12.2023 05:15 710.4
5.12.2023 05:00 710.4
5.12.2023 04:45 710.4
5.12.2023 04:30 710.4
5.12.2023 04:15 710.4
5.12.2023 04:00 710.4
5.12.2023 03:45 710.4
5.12.2023 03:30 710.4
5.12.2023 03:15 710.4
5.12.2023 03:00 710.4
5.12.2023 02:45 710.4
5.12.2023 02:30 710.4
5.12.2023 02:15 710.4
5.12.2023 02:00 710.4
5.12.2023 01:45 700.4
5.12.2023 01:30 700.4
5.12.2023 01:15 700.4
5.12.2023 01:00 700.4
5.12.2023 00:45 700.4
5.12.2023 00:30 700.4
5.12.2023 00:15 700.4
5.12.2023 00:00 700.4
4.12.2023 23:45 700.4
4.12.2023 23:30 700.4
4.12.2023 23:15 690.4
4.12.2023 23:00 690.4
4.12.2023 22:45 690.4
4.12.2023 22:30 690.4
4.12.2023 22:15 690.4
4.12.2023 22:00 690.4
4.12.2023 21:45 690.4
4.12.2023 21:30 680.4
4.12.2023 21:15 680.4
4.12.2023 21:00 680.4
4.12.2023 20:45 680.4
4.12.2023 20:30 680.4
4.12.2023 20:15 680.4
4.12.2023 20:00 680.4
4.12.2023 19:45 680.4
4.12.2023 19:30 680.4
4.12.2023 19:15 670.4
4.12.2023 19:00 670.4
4.12.2023 18:45 670.4
4.12.2023 18:30 670.4
4.12.2023 18:15 660.4
4.12.2023 18:00 660.4
4.12.2023 17:45 660.4
4.12.2023 17:30 660.4
4.12.2023 17:15 660.4
4.12.2023 17:00 650.4
4.12.2023 16:45 650.4
4.12.2023 16:30 650.4
4.12.2023 16:15 640.4
4.12.2023 16:00 640.4
4.12.2023 15:45 640.4
4.12.2023 15:30 630.4
4.12.2023 15:15 630.4
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.
HBV - 2023-12-05 09:00:00UTC - HBV - 7045 - Hronec (SK)

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálená (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )