Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Jasenie
Tok:Jaseniansky potok
Región:Banskobystrický región
Oblasť:Horný Hron
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 80 cm 80 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 100 cm 100 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 120 cm 120 cm

Jasenie - Jaseniansky potok

Priebeh vodnej hladiny je ovplyvňovaný manipuláciou na MVE.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Jasenie - Jaseniansky potok
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
4.12.2022 16:30 394.6
4.12.2022 16:15 394.6
4.12.2022 16:00 394.6
4.12.2022 15:45 384.6
4.12.2022 15:30 384.6
4.12.2022 15:15 394.6
4.12.2022 15:00 394.6
4.12.2022 14:45 394.5
4.12.2022 14:30 394.5
4.12.2022 14:15 394.5
4.12.2022 14:00 384.6
4.12.2022 13:45 394.5
4.12.2022 13:30 384.5
4.12.2022 13:15 404.4
4.12.2022 13:00 394.4
4.12.2022 12:45 394.4
4.12.2022 12:30 384.3
4.12.2022 12:15 384.3
4.12.2022 12:00 404.2
4.12.2022 11:45 394.1
4.12.2022 11:30 404.1
4.12.2022 11:15 404.1
4.12.2022 11:00 414.2
4.12.2022 10:45 434.1
4.12.2022 10:30 444.1
4.12.2022 10:15 404.1
4.12.2022 10:00 404.1
4.12.2022 09:45 394.1
4.12.2022 09:30 384
4.12.2022 09:15 374
4.12.2022 09:00 384
4.12.2022 08:45 384
4.12.2022 08:30 383.9
4.12.2022 08:15 383.9
4.12.2022 08:00 383.9
4.12.2022 07:45 383.9
4.12.2022 07:30 383.9
4.12.2022 07:15 383.9
4.12.2022 07:00 384
4.12.2022 06:45 384
4.12.2022 06:30 384
4.12.2022 06:15 384
4.12.2022 06:00 384
4.12.2022 05:45 384
4.12.2022 05:30 384
4.12.2022 05:15 384
4.12.2022 05:00 374
4.12.2022 04:45 374
4.12.2022 04:30 374.1
4.12.2022 04:15 374.1
4.12.2022 04:00 394.1
4.12.2022 03:45 394.1
4.12.2022 03:30 384.1
4.12.2022 03:15 384.1
4.12.2022 03:00 384.1
4.12.2022 02:45 384.1
4.12.2022 02:30 384.2
4.12.2022 02:15 394.2
4.12.2022 02:00 394.2
4.12.2022 01:45 384.2
4.12.2022 01:30 394.2
4.12.2022 01:00 394.2
4.12.2022 00:45 384.2
4.12.2022 00:30 384.2
4.12.2022 00:15 384.3
4.12.2022 00:00 384.3
3.12.2022 23:45 384.3
3.12.2022 23:30 384.3
3.12.2022 23:15 394.3
3.12.2022 23:00 404.3
3.12.2022 22:45 394.3
3.12.2022 22:30 394.3
3.12.2022 22:15 384.3
3.12.2022 22:00 384.3
3.12.2022 21:45 394.3
3.12.2022 21:30 384.3
3.12.2022 21:15 404.3
3.12.2022 21:00 394.3
3.12.2022 20:45 384.3
3.12.2022 20:30 384.3
3.12.2022 20:15 384.3
3.12.2022 20:00 384.3
3.12.2022 19:45 394.3
3.12.2022 19:30 394.3
3.12.2022 19:15 384.3
3.12.2022 19:00 394.2
3.12.2022 18:45 384.2
3.12.2022 18:30 394.2
3.12.2022 18:15 394.2
3.12.2022 18:00 384.2
3.12.2022 17:45 384.2
3.12.2022 17:30 384.2
3.12.2022 17:15 394.2
3.12.2022 17:00 404.3
3.12.2022 16:45 424.3
3.12.2022 16:30 434.3
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )