Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Dubová
Tok:Hron
Región:Banskobystrický región
Oblasť:Horný Hron
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 180 cm 180 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 230 cm 230 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 280 cm 280 cm

Dubová - Hron

Priebeh vodnej hladiny je ovplyvňovaný manipuláciou na MVE.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Dubová - Hron
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
2.12.2022 11:00 651.3
2.12.2022 10:45 661.4
2.12.2022 10:30 671.6
2.12.2022 10:15 661.4
2.12.2022 10:00 651.1
2.12.2022 09:45 641
2.12.2022 09:30 671.3
2.12.2022 09:15 671.4
2.12.2022 09:00 651.2
2.12.2022 08:45 651
2.12.2022 08:30 671.1
2.12.2022 08:15 671.3
2.12.2022 08:00 671.2
2.12.2022 07:45 670.9
2.12.2022 07:30 671
2.12.2022 07:15 671.3
2.12.2022 07:00 681.4
2.12.2022 06:45 671.2
2.12.2022 06:30 681
2.12.2022 06:15 691.2
2.12.2022 06:00 691.4
2.12.2022 05:45 681.4
2.12.2022 05:30 681.1
2.12.2022 05:15 691.2
2.12.2022 05:00 691.5
2.12.2022 04:45 681.5
2.12.2022 04:30 681.3
2.12.2022 04:15 681.3
2.12.2022 04:00 691.5
2.12.2022 03:45 691.6
2.12.2022 03:30 681.5
2.12.2022 03:15 691.3
2.12.2022 03:00 701.5
2.12.2022 02:45 701.7
2.12.2022 02:30 701.6
2.12.2022 02:15 691.4
2.12.2022 02:00 701.6
2.12.2022 01:45 701.8
2.12.2022 01:30 691.8
2.12.2022 01:15 691.6
2.12.2022 01:00 691.5
2.12.2022 00:45 701.7
2.12.2022 00:30 701.8
2.12.2022 00:15 691.7
2.12.2022 00:00 691.6
1.12.2022 23:45 701.8
1.12.2022 23:30 702
1.12.2022 23:15 691.9
1.12.2022 23:00 691.7
1.12.2022 22:45 701.8
1.12.2022 22:30 702.1
1.12.2022 22:15 702.1
1.12.2022 22:00 681.9
1.12.2022 21:45 691.9
1.12.2022 21:30 702.1
1.12.2022 21:15 692.2
1.12.2022 21:00 682.1
1.12.2022 20:45 692
1.12.2022 20:30 692
1.12.2022 20:15 692.2
1.12.2022 20:00 692.3
1.12.2022 19:45 682.2
1.12.2022 19:30 682
1.12.2022 19:15 692.1
1.12.2022 19:00 702.4
1.12.2022 18:45 692.4
1.12.2022 18:30 682.1
1.12.2022 18:15 682.1
1.12.2022 18:00 692.4
1.12.2022 17:45 692.4
1.12.2022 17:30 682.2
1.12.2022 17:15 682.1
1.12.2022 17:00 692.3
1.12.2022 16:45 692.5
1.12.2022 16:30 682.3
1.12.2022 16:15 682
1.12.2022 16:00 692.1
1.12.2022 15:45 692.4
1.12.2022 15:30 682.3
1.12.2022 15:15 672
1.12.2022 15:00 692
1.12.2022 14:45 702.2
1.12.2022 14:30 692
1.12.2022 14:15 671.6
1.12.2022 14:00 681.8
1.12.2022 13:45 682.1
1.12.2022 13:30 682.1
1.12.2022 13:15 671.8
1.12.2022 13:00 681.6
1.12.2022 12:45 691.8
1.12.2022 12:30 692
1.12.2022 12:15 681.8
1.12.2022 12:00 681.6
1.12.2022 11:45 701.6
1.12.2022 11:30 701.8
1.12.2022 11:15 691.8
1.12.2022 11:00 681.5
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )