Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Harmanec-Papiereň
Tok:Bystrica
Región:Banskobystrický región
Oblasť:Horný Hron
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 60 cm 60 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 80 cm 80 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 100 cm 100 cm

Harmanec-Papiereň - Bystrica

Priebeh vodnej hladiny je ovplyvňovaný manipuláciou na VD.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Harmanec-Papiereň - Bystrica
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
2.12.2022 11:00 295.2
2.12.2022 10:45 295.2
2.12.2022 10:30 285.2
2.12.2022 10:15 265.2
2.12.2022 10:00 265.1
2.12.2022 09:45 275.1
2.12.2022 09:30 285.1
2.12.2022 09:15 285.1
2.12.2022 09:00 285
2.12.2022 08:45 285
2.12.2022 08:30 285
2.12.2022 08:15 285
2.12.2022 08:00 285
2.12.2022 07:45 285.1
2.12.2022 07:30 285.1
2.12.2022 07:15 275.1
2.12.2022 07:00 285.1
2.12.2022 06:45 275.1
2.12.2022 06:30 285.1
2.12.2022 06:15 285.1
2.12.2022 06:00 295.1
2.12.2022 05:45 295.2
2.12.2022 05:30 295.2
2.12.2022 05:15 285.2
2.12.2022 05:00 285.2
2.12.2022 04:45 285.3
2.12.2022 04:30 285.2
2.12.2022 04:15 285.2
2.12.2022 04:00 285.3
2.12.2022 03:45 285.3
2.12.2022 03:30 285.3
2.12.2022 03:15 285.3
2.12.2022 03:00 285.3
2.12.2022 02:45 285.3
2.12.2022 02:30 275.3
2.12.2022 02:15 285.4
2.12.2022 02:00 275.4
2.12.2022 01:45 275.4
2.12.2022 01:30 275.4
2.12.2022 01:15 275.4
2.12.2022 01:00 285.4
2.12.2022 00:45 275.5
2.12.2022 00:30 285.5
2.12.2022 00:15 285.5
2.12.2022 00:00 285.6
1.12.2022 23:45 285.5
1.12.2022 23:30 285.6
1.12.2022 23:15 285.6
1.12.2022 23:00 285.6
1.12.2022 22:45 285.6
1.12.2022 22:30 285.7
1.12.2022 22:15 285.6
1.12.2022 22:00 285.7
1.12.2022 21:45 285.7
1.12.2022 21:30 285.7
1.12.2022 21:15 285.7
1.12.2022 21:00 285.7
1.12.2022 20:45 285.7
1.12.2022 20:30 285.7
1.12.2022 20:15 285.7
1.12.2022 20:00 285.7
1.12.2022 19:45 285.8
1.12.2022 19:30 295.8
1.12.2022 19:15 285.8
1.12.2022 19:00 265.9
1.12.2022 18:45 275.9
1.12.2022 18:30 275.9
1.12.2022 18:15 285.9
1.12.2022 18:00 285.9
1.12.2022 17:45 285.9
1.12.2022 17:30 295.9
1.12.2022 17:15 295.9
1.12.2022 17:00 295.9
1.12.2022 16:45 285.9
1.12.2022 16:30 285.9
1.12.2022 16:15 285.9
1.12.2022 16:00 285.9
1.12.2022 15:45 285.9
1.12.2022 15:30 285.9
1.12.2022 15:15 285.9
1.12.2022 15:00 285.8
1.12.2022 14:45 285.8
1.12.2022 14:30 285.8
1.12.2022 14:15 285.8
1.12.2022 14:00 285.8
1.12.2022 13:45 285.7
1.12.2022 13:30 285.7
1.12.2022 13:15 285.7
1.12.2022 13:00 285.7
1.12.2022 12:45 285.7
1.12.2022 12:30 285.7
1.12.2022 12:15 285.7
1.12.2022 12:00 285.7
1.12.2022 11:45 285.7
1.12.2022 11:30 275.7
1.12.2022 11:15 285.7
1.12.2022 11:00 285.7
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )