Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Môťová
Tok:Slatina
Región:Banskobystrický región
Oblasť:Stredný Hron
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 120 cm 120 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 140 cm 140 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 180 cm 180 cm

Môťová - Slatina

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Môťová - Slatina
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
4.12.2022 15:30 393.4
4.12.2022 15:15 383.4
4.12.2022 15:00 393.4
4.12.2022 14:45 383.5
4.12.2022 14:30 383.5
4.12.2022 14:15 393.4
4.12.2022 14:00 393.4
4.12.2022 13:45 393.4
4.12.2022 13:30 393.4
4.12.2022 13:15 393.4
4.12.2022 13:00 393.3
4.12.2022 12:45 393.2
4.12.2022 12:30 393.2
4.12.2022 12:15 393.1
4.12.2022 12:00 393
4.12.2022 11:45 393
4.12.2022 11:30 392.9
4.12.2022 11:15 392.8
4.12.2022 11:00 392.8
4.12.2022 10:45 392.7
4.12.2022 10:30 392.6
4.12.2022 10:15 392.5
4.12.2022 10:00 392.5
4.12.2022 09:45 392.5
4.12.2022 09:30 392.4
4.12.2022 09:15 392.4
4.12.2022 09:00 392.4
4.12.2022 08:45 392.3
4.12.2022 08:30 392.3
4.12.2022 08:15 392.3
4.12.2022 08:00 392.3
4.12.2022 07:45 392.3
4.12.2022 07:30 392.2
4.12.2022 07:15 392.2
4.12.2022 07:00 392.2
4.12.2022 06:45 392.2
4.12.2022 06:30 392.2
4.12.2022 06:15 392.1
4.12.2022 06:00 392.1
4.12.2022 05:45 392.1
4.12.2022 05:30 392.2
4.12.2022 05:15 392.2
4.12.2022 05:00 392.3
4.12.2022 04:45 392.3
4.12.2022 04:30 392.3
4.12.2022 04:15 392.4
4.12.2022 04:00 392.4
4.12.2022 03:45 392.5
4.12.2022 03:30 392.5
4.12.2022 03:15 392.6
4.12.2022 03:00 392.6
4.12.2022 02:45 392.6
4.12.2022 02:30 392.6
4.12.2022 02:15 392.7
4.12.2022 02:00 392.7
4.12.2022 01:45 392.7
4.12.2022 01:30 392.7
4.12.2022 01:15 392.8
4.12.2022 01:00 392.8
4.12.2022 00:45 392.8
4.12.2022 00:30 392.8
4.12.2022 00:15 392.9
4.12.2022 00:00 392.9
3.12.2022 23:45 392.9
3.12.2022 23:30 393
3.12.2022 23:15 393
3.12.2022 23:00 393.1
3.12.2022 22:45 393.1
3.12.2022 22:30 393.1
3.12.2022 22:15 393.1
3.12.2022 22:00 393.1
3.12.2022 21:45 393.1
3.12.2022 21:30 393.1
3.12.2022 21:15 393.1
3.12.2022 21:00 393.1
3.12.2022 20:45 393.1
3.12.2022 20:30 393.1
3.12.2022 20:15 393.1
3.12.2022 20:00 393.1
3.12.2022 19:45 393.1
3.12.2022 19:30 393.1
3.12.2022 19:15 393.1
3.12.2022 19:00 393.1
3.12.2022 18:45 393.1
3.12.2022 18:30 393.1
3.12.2022 18:15 393.1
3.12.2022 18:00 393.1
3.12.2022 17:45 393.1
3.12.2022 17:30 393.1
3.12.2022 17:15 393.1
3.12.2022 17:00 393.1
3.12.2022 16:45 393.1
3.12.2022 16:30 393.1
3.12.2022 16:15 393.1
3.12.2022 16:00 393.1
3.12.2022 15:45 393.1
3.12.2022 15:30 393.1
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )