Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Dobrá Niva
Tok:Neresnica
Región:Banskobystrický región
Oblasť:Stredný Hron
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 90 cm 90 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 105 cm 105 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 120 cm 120 cm

Dobrá Niva - Neresnica

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Dobrá Niva - Neresnica
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
2.12.2022 10:15 215.8
2.12.2022 10:00 215.8
2.12.2022 09:45 215.8
2.12.2022 09:30 215.8
2.12.2022 09:15 215.8
2.12.2022 09:00 215.8
2.12.2022 08:45 215.8
2.12.2022 08:30 215.8
2.12.2022 08:15 215.8
2.12.2022 08:00 215.8
2.12.2022 07:45 215.8
2.12.2022 07:30 215.9
2.12.2022 07:15 215.9
2.12.2022 07:00 215.9
2.12.2022 06:45 215.9
2.12.2022 06:30 216
2.12.2022 06:15 216
2.12.2022 06:00 216
2.12.2022 05:45 216.1
2.12.2022 05:30 216.1
2.12.2022 05:15 216.1
2.12.2022 05:00 216.2
2.12.2022 04:45 216.2
2.12.2022 04:30 216.3
2.12.2022 04:15 216.3
2.12.2022 04:00 216.4
2.12.2022 03:45 216.4
2.12.2022 03:30 206.4
2.12.2022 03:15 206.5
2.12.2022 03:00 206.5
2.12.2022 02:45 206.5
2.12.2022 02:30 206.6
2.12.2022 02:15 206.6
2.12.2022 02:00 206.6
2.12.2022 01:45 206.7
2.12.2022 01:30 206.7
2.12.2022 01:15 206.7
2.12.2022 01:00 206.8
2.12.2022 00:45 196.8
2.12.2022 00:30 206.8
2.12.2022 00:15 206.8
2.12.2022 00:00 206.9
1.12.2022 23:45 206.9
1.12.2022 23:30 206.9
1.12.2022 23:15 207
1.12.2022 23:00 217
1.12.2022 22:45 217
1.12.2022 22:30 217
1.12.2022 22:15 217
1.12.2022 22:00 217
1.12.2022 21:45 217
1.12.2022 21:30 217
1.12.2022 21:15 217
1.12.2022 21:00 217
1.12.2022 20:45 217.1
1.12.2022 20:30 217.1
1.12.2022 20:15 217.1
1.12.2022 20:00 217.1
1.12.2022 19:45 217.1
1.12.2022 19:30 217.2
1.12.2022 19:15 217.1
1.12.2022 19:00 217.2
1.12.2022 18:45 217.2
1.12.2022 18:30 217.2
1.12.2022 18:15 217.2
1.12.2022 18:00 217.2
1.12.2022 17:45 217.3
1.12.2022 17:30 217.3
1.12.2022 17:15 217.3
1.12.2022 17:00 217.2
1.12.2022 16:45 217.3
1.12.2022 16:30 217.2
1.12.2022 16:15 217.2
1.12.2022 16:00 217.2
1.12.2022 15:45 217.2
1.12.2022 15:30 207.2
1.12.2022 15:15 207.2
1.12.2022 15:00 207.1
1.12.2022 14:45 207.1
1.12.2022 14:30 207.1
1.12.2022 14:15 207.1
1.12.2022 14:00 207
1.12.2022 13:45 207
1.12.2022 13:30 207
1.12.2022 13:15 207
1.12.2022 13:00 207
1.12.2022 12:45 207
1.12.2022 12:30 207
1.12.2022 12:15 216.9
1.12.2022 12:00 216.9
1.12.2022 11:45 216.9
1.12.2022 11:30 216.8
1.12.2022 11:15 216.8
1.12.2022 11:00 206.8
1.12.2022 10:45 216.8
1.12.2022 10:30 216.8
1.12.2022 10:15 216.8
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )