Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Hronská Breznica
Tok:Jasenica
Región:Banskobystrický región
Oblasť:Stredný Hron
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 100 cm 100 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 140 cm 140 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 170 cm 170 cm

Hronská Breznica - Jasenica

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Hronská Breznica - Jasenica
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
2.12.2022 11:15 240.9
2.12.2022 11:00 240.9
2.12.2022 10:45 240.8
2.12.2022 10:30 240.8
2.12.2022 10:15 240.7
2.12.2022 10:00 240.7
2.12.2022 09:45 240.6
2.12.2022 09:30 240.6
2.12.2022 09:15 240.5
2.12.2022 09:00 240.5
2.12.2022 08:45 240.5
2.12.2022 08:30 240.5
2.12.2022 08:15 240.5
2.12.2022 08:00 240.5
2.12.2022 07:45 240.5
2.12.2022 07:30 240.5
2.12.2022 07:15 240.5
2.12.2022 07:00 240.5
2.12.2022 06:45 240.5
2.12.2022 06:30 240.5
2.12.2022 06:15 240.5
2.12.2022 06:00 240.5
2.12.2022 05:45 240.6
2.12.2022 05:30 240.6
2.12.2022 05:15 240.7
2.12.2022 05:00 240.7
2.12.2022 04:45 240.8
2.12.2022 04:30 240.8
2.12.2022 04:15 240.8
2.12.2022 04:00 240.9
2.12.2022 03:45 240.9
2.12.2022 03:30 241
2.12.2022 03:15 241.1
2.12.2022 03:00 241.1
2.12.2022 02:45 241.1
2.12.2022 02:30 241.2
2.12.2022 02:15 241.2
2.12.2022 02:00 241.3
2.12.2022 01:45 241.3
2.12.2022 01:30 241.3
2.12.2022 01:15 241.4
2.12.2022 01:00 241.4
2.12.2022 00:45 241.5
2.12.2022 00:30 241.5
2.12.2022 00:15 241.5
2.12.2022 00:00 241.6
1.12.2022 23:45 241.6
1.12.2022 23:30 241.7
1.12.2022 23:15 241.7
1.12.2022 23:00 241.7
1.12.2022 22:45 241.8
1.12.2022 22:30 241.8
1.12.2022 22:15 241.8
1.12.2022 22:00 241.9
1.12.2022 21:45 241.9
1.12.2022 21:30 241.9
1.12.2022 21:15 241.9
1.12.2022 21:00 242
1.12.2022 20:45 242
1.12.2022 20:30 242.1
1.12.2022 20:15 242.1
1.12.2022 20:00 242.2
1.12.2022 19:45 242.2
1.12.2022 19:30 242.3
1.12.2022 19:15 242.3
1.12.2022 19:00 242.4
1.12.2022 18:45 242.4
1.12.2022 18:30 242.5
1.12.2022 18:15 242.5
1.12.2022 18:00 242.5
1.12.2022 17:45 242.5
1.12.2022 17:30 242.5
1.12.2022 17:15 242.5
1.12.2022 17:00 242.6
1.12.2022 16:45 242.6
1.12.2022 16:30 242.6
1.12.2022 16:15 242.6
1.12.2022 16:00 242.6
1.12.2022 15:45 242.7
1.12.2022 15:30 242.7
1.12.2022 15:15 242.8
1.12.2022 15:00 242.9
1.12.2022 14:45 242.9
1.12.2022 14:30 242.9
1.12.2022 14:15 242.9
1.12.2022 14:00 242.9
1.12.2022 13:45 242.9
1.12.2022 13:30 242.9
1.12.2022 13:15 242.9
1.12.2022 13:00 242.8
1.12.2022 12:45 252.8
1.12.2022 12:30 242.7
1.12.2022 12:15 252.6
1.12.2022 12:00 252.5
1.12.2022 11:45 252.3
1.12.2022 11:30 252.2
1.12.2022 11:15 242
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )