Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Žiar nad Hronom
Tok:Lutilský potok
Región:Banskobystrický región
Oblasť:Stredný Hron
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 140 cm 140 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 160 cm 160 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 180 cm 180 cm

Žiar nad Hronom - Lutilský potok

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Žiar nad Hronom - Lutilský potok
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
4.12.2022 17:15 134
4.12.2022 17:00 134
4.12.2022 16:45 134
4.12.2022 16:30 134
4.12.2022 16:15 133.9
4.12.2022 16:00 133.9
4.12.2022 15:45 133.9
4.12.2022 15:30 133.9
4.12.2022 15:15 133.9
4.12.2022 15:00 133.9
4.12.2022 14:45 133.9
4.12.2022 14:30 133.8
4.12.2022 14:15 133.8
4.12.2022 14:00 133.8
4.12.2022 13:45 133.8
4.12.2022 13:30 133.7
4.12.2022 13:15 133.7
4.12.2022 13:00 133.7
4.12.2022 12:45 133.7
4.12.2022 12:30 133.7
4.12.2022 12:15 133.7
4.12.2022 12:00 133.6
4.12.2022 11:45 133.6
4.12.2022 11:30 133.6
4.12.2022 11:15 133.6
4.12.2022 11:00 133.6
4.12.2022 10:45 133.6
4.12.2022 10:30 133.6
4.12.2022 10:15 133.6
4.12.2022 10:00 133.6
4.12.2022 09:45 133.6
4.12.2022 09:30 133.5
4.12.2022 09:15 133.5
4.12.2022 09:00 133.5
4.12.2022 08:45 133.5
4.12.2022 08:30 133.5
4.12.2022 08:15 133.5
4.12.2022 08:00 133.5
4.12.2022 07:45 133.5
4.12.2022 07:30 133.5
4.12.2022 07:15 133.5
4.12.2022 07:00 133.5
4.12.2022 06:45 133.5
4.12.2022 06:30 133.5
4.12.2022 06:15 133.5
4.12.2022 06:00 133.5
4.12.2022 05:45 133.5
4.12.2022 05:30 133.5
4.12.2022 05:15 133.5
4.12.2022 05:00 133.5
4.12.2022 04:45 133.6
4.12.2022 04:30 133.6
4.12.2022 04:15 133.6
4.12.2022 04:00 133.6
4.12.2022 03:45 133.6
4.12.2022 03:30 133.6
4.12.2022 03:15 133.6
4.12.2022 03:00 133.6
4.12.2022 02:45 133.6
4.12.2022 02:30 133.6
4.12.2022 02:15 133.6
4.12.2022 02:00 133.6
4.12.2022 01:45 133.6
4.12.2022 01:30 133.6
4.12.2022 01:15 133.6
4.12.2022 01:00 133.6
4.12.2022 00:45 133.5
4.12.2022 00:30 133.5
4.12.2022 00:15 133.5
4.12.2022 00:00 133.5
3.12.2022 23:45 133.5
3.12.2022 23:30 133.5
3.12.2022 23:15 133.5
3.12.2022 23:00 133.5
3.12.2022 22:45 133.5
3.12.2022 22:30 133.5
3.12.2022 22:15 133.5
3.12.2022 22:00 133.5
3.12.2022 21:45 133.5
3.12.2022 21:30 133.5
3.12.2022 21:15 133.5
3.12.2022 21:00 133.5
3.12.2022 20:45 133.4
3.12.2022 20:30 133.4
3.12.2022 20:15 133.4
3.12.2022 20:00 133.4
3.12.2022 19:45 133.4
3.12.2022 19:30 133.4
3.12.2022 19:15 133.4
3.12.2022 19:00 133.4
3.12.2022 18:45 133.4
3.12.2022 18:30 133.4
3.12.2022 18:15 133.4
3.12.2022 18:00 133.4
3.12.2022 17:45 133.3
3.12.2022 17:30 133.3
3.12.2022 17:15 133.3
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )