Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Žarnovica
Tok:Kľak
Región:Banskobystrický región
Oblasť:Stredný Hron
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 70 cm 70 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 110 cm 110 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 150 cm 150 cm

Žarnovica - Kľak

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Žarnovica - Kľak
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
2.12.2022 09:30 61.2
2.12.2022 09:15 61.1
2.12.2022 09:00 61.1
2.12.2022 08:45 61.1
2.12.2022 08:30 61.1
2.12.2022 08:15 61.1
2.12.2022 08:00 61
2.12.2022 07:45 61
2.12.2022 07:30 61
2.12.2022 07:15 61
2.12.2022 07:00 61
2.12.2022 06:45 61
2.12.2022 06:30 61
2.12.2022 06:15 61
2.12.2022 06:00 61
2.12.2022 05:45 61
2.12.2022 05:30 61
2.12.2022 05:15 61
2.12.2022 05:00 61.1
2.12.2022 04:45 61.1
2.12.2022 04:30 61.1
2.12.2022 04:15 61.1
2.12.2022 04:00 61.2
2.12.2022 03:45 61.2
2.12.2022 03:30 61.2
2.12.2022 03:15 61.3
2.12.2022 03:00 61.3
2.12.2022 02:45 61.3
2.12.2022 02:30 61.3
2.12.2022 02:15 61.4
2.12.2022 02:00 61.4
2.12.2022 01:45 61.4
2.12.2022 01:30 61.5
2.12.2022 01:15 61.5
2.12.2022 01:00 61.6
2.12.2022 00:45 61.6
2.12.2022 00:30 61.7
2.12.2022 00:15 61.7
2.12.2022 00:00 61.8
1.12.2022 23:45 61.8
1.12.2022 23:30 61.9
1.12.2022 23:15 61.9
1.12.2022 23:00 61.9
1.12.2022 22:45 62
1.12.2022 22:30 62
1.12.2022 22:15 62
1.12.2022 22:00 62
1.12.2022 21:45 62.1
1.12.2022 21:30 62.1
1.12.2022 21:15 62.1
1.12.2022 21:00 62.2
1.12.2022 20:45 62.2
1.12.2022 20:30 62.2
1.12.2022 20:15 62.3
1.12.2022 20:00 62.3
1.12.2022 19:45 62.3
1.12.2022 19:30 62.4
1.12.2022 19:15 62.4
1.12.2022 19:00 62.5
1.12.2022 18:45 62.5
1.12.2022 18:30 62.6
1.12.2022 18:15 62.7
1.12.2022 18:00 62.8
1.12.2022 17:45 62.9
1.12.2022 17:30 63
1.12.2022 17:15 63.1
1.12.2022 17:00 63.1
1.12.2022 16:45 63.2
1.12.2022 16:30 63.4
1.12.2022 16:15 63.4
1.12.2022 16:00 63.5
1.12.2022 15:45 63.5
1.12.2022 15:30 63.5
1.12.2022 15:15 63.5
1.12.2022 15:00 63.5
1.12.2022 14:45 63.6
1.12.2022 14:30 63.5
1.12.2022 14:15 63.5
1.12.2022 14:00 63.4
1.12.2022 13:45 63.4
1.12.2022 13:30 63.3
1.12.2022 13:15 63.2
1.12.2022 13:00 63.2
1.12.2022 12:45 63.1
1.12.2022 12:30 63
1.12.2022 12:15 63
1.12.2022 12:00 63
1.12.2022 11:45 62.9
1.12.2022 11:30 62.8
1.12.2022 11:15 62.8
1.12.2022 11:00 62.7
1.12.2022 10:45 62.6
1.12.2022 10:30 62.5
1.12.2022 10:15 62.3
1.12.2022 10:00 62.2
1.12.2022 09:45 62.2
1.12.2022 09:30 62.1
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )