Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Hronské Kľačany
Tok:Podlužianka
Región:Banskobystrický región
Oblasť:Dolný Hron
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 170 cm 170 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 220 cm 220 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 260 cm 260 cm

Hronské Kľačany - Podlužianka

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Hronské Kľačany - Podlužianka
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
2.12.2022 11:45 287.2
2.12.2022 11:30 287.2
2.12.2022 11:15 287.2
2.12.2022 11:00 287.2
2.12.2022 10:45 287.2
2.12.2022 10:30 287.2
2.12.2022 10:15 287.2
2.12.2022 10:00 287.2
2.12.2022 09:45 287.2
2.12.2022 09:30 287.2
2.12.2022 09:15 287.2
2.12.2022 09:00 287.2
2.12.2022 08:45 287.2
2.12.2022 08:30 287.3
2.12.2022 08:15 287.3
2.12.2022 08:00 287.3
2.12.2022 07:45 287.3
2.12.2022 07:30 287.3
2.12.2022 07:15 287.3
2.12.2022 07:00 287.3
2.12.2022 06:45 287.3
2.12.2022 06:30 287.3
2.12.2022 06:15 287.4
2.12.2022 06:00 287.4
2.12.2022 05:45 287.4
2.12.2022 05:30 287.4
2.12.2022 05:15 287.4
2.12.2022 05:00 287.4
2.12.2022 04:45 287.4
2.12.2022 04:30 287.5
2.12.2022 04:15 287.5
2.12.2022 04:00 287.5
2.12.2022 03:45 287.5
2.12.2022 03:30 287.5
2.12.2022 03:15 287.5
2.12.2022 03:00 287.5
2.12.2022 02:45 287.5
2.12.2022 02:30 287.6
2.12.2022 02:15 287.6
2.12.2022 02:00 287.6
2.12.2022 01:45 287.6
2.12.2022 01:30 287.6
2.12.2022 01:15 287.6
2.12.2022 01:00 287.6
2.12.2022 00:45 287.6
2.12.2022 00:30 287.7
2.12.2022 00:15 287.7
2.12.2022 00:00 287.7
1.12.2022 23:45 287.7
1.12.2022 23:30 287.7
1.12.2022 23:15 287.7
1.12.2022 23:00 287.7
1.12.2022 22:45 287.7
1.12.2022 22:30 287.7
1.12.2022 22:15 287.7
1.12.2022 22:00 287.7
1.12.2022 21:45 287.8
1.12.2022 21:30 287.8
1.12.2022 21:15 287.8
1.12.2022 21:00 287.8
1.12.2022 20:45 287.8
1.12.2022 20:30 287.8
1.12.2022 20:15 287.8
1.12.2022 20:00 287.8
1.12.2022 19:45 287.8
1.12.2022 19:30 287.8
1.12.2022 19:15 287.8
1.12.2022 19:00 287.8
1.12.2022 18:45 287.8
1.12.2022 18:30 287.8
1.12.2022 18:15 287.8
1.12.2022 18:00 287.8
1.12.2022 17:45 287.8
1.12.2022 17:30 287.8
1.12.2022 17:15 287.8
1.12.2022 17:00 287.8
1.12.2022 16:45 287.8
1.12.2022 16:30 287.8
1.12.2022 16:15 287.8
1.12.2022 16:00 287.8
1.12.2022 15:45 287.8
1.12.2022 15:30 297.8
1.12.2022 15:15 297.7
1.12.2022 15:00 297.7
1.12.2022 14:45 297.7
1.12.2022 14:30 297.7
1.12.2022 14:15 297.7
1.12.2022 14:00 297.7
1.12.2022 13:45 297.7
1.12.2022 13:30 297.7
1.12.2022 13:15 297.7
1.12.2022 13:00 297.7
1.12.2022 12:45 297.7
1.12.2022 12:30 297.7
1.12.2022 12:15 297.7
1.12.2022 12:00 297.7
1.12.2022 11:45 297.7
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )