Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Kalinčiakovo
Tok:Sikenica
Región:Banskobystrický región
Oblasť:Dolný Hron
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 250 cm 250 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 320 cm 320 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 390 cm 390 cm

Kalinčiakovo - Sikenica

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Kalinčiakovo - Sikenica
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
6.12.2022 22:15 305.2
6.12.2022 22:00 305.3
6.12.2022 21:45 295.2
6.12.2022 21:30 295.3
6.12.2022 21:15 285.3
6.12.2022 21:00 275.3
6.12.2022 20:45 265.3
6.12.2022 20:30 265.3
6.12.2022 20:15 265.3
6.12.2022 20:00 265.3
6.12.2022 19:45 265.3
6.12.2022 19:30 255.3
6.12.2022 19:15 255.4
6.12.2022 19:00 255.4
6.12.2022 18:45 255.4
6.12.2022 18:30 255.4
6.12.2022 18:15 255.4
6.12.2022 18:00 255.4
6.12.2022 17:45 255.4
6.12.2022 17:30 255.4
6.12.2022 17:15 245.4
6.12.2022 17:00 245.4
6.12.2022 16:45 245.4
6.12.2022 16:30 245.5
6.12.2022 16:15 245.5
6.12.2022 16:00 245.5
6.12.2022 15:45 245.5
6.12.2022 15:30 245.5
6.12.2022 15:15 245.5
6.12.2022 15:00 245.6
6.12.2022 14:45 245.5
6.12.2022 14:30 245.6
6.12.2022 14:15 245.6
6.12.2022 14:00 245.5
6.12.2022 13:45 245.5
6.12.2022 13:30 245.5
6.12.2022 13:15 245.5
6.12.2022 13:00 245.5
6.12.2022 12:45 245.5
6.12.2022 12:30 245.5
6.12.2022 12:15 245.5
6.12.2022 12:00 245.4
6.12.2022 11:45 245.4
6.12.2022 11:30 245.4
6.12.2022 11:15 245.4
6.12.2022 11:00 245.4
6.12.2022 10:45 245.3
6.12.2022 10:30 245.3
6.12.2022 10:15 245.3
6.12.2022 10:00 245.2
6.12.2022 09:45 245.2
6.12.2022 09:30 245.2
6.12.2022 09:15 245.2
6.12.2022 09:00 245.2
6.12.2022 08:45 235.2
6.12.2022 08:30 235.2
6.12.2022 08:15 235.2
6.12.2022 08:00 235.2
6.12.2022 07:45 235.2
6.12.2022 07:30 235.2
6.12.2022 07:15 235.2
6.12.2022 07:00 235.2
6.12.2022 06:45 235.2
6.12.2022 06:30 235.2
6.12.2022 06:15 235.2
6.12.2022 06:00 235.2
6.12.2022 05:45 235.2
6.12.2022 05:30 235.2
6.12.2022 05:15 235.2
6.12.2022 05:00 235.2
6.12.2022 04:45 235.2
6.12.2022 04:30 235.2
6.12.2022 04:15 235.2
6.12.2022 04:00 235.2
6.12.2022 03:45 235.2
6.12.2022 03:30 235.2
6.12.2022 03:15 235.2
6.12.2022 03:00 225.2
6.12.2022 02:45 225.2
6.12.2022 02:30 225.2
6.12.2022 02:15 225.2
6.12.2022 02:00 225.2
6.12.2022 01:45 225.2
6.12.2022 01:30 225.2
6.12.2022 01:15 225.2
6.12.2022 01:00 225.2
6.12.2022 00:45 225.2
6.12.2022 00:30 225.2
6.12.2022 00:15 225.2
6.12.2022 00:00 225.2
5.12.2022 23:45 225.2
5.12.2022 23:30 225.2
5.12.2022 23:15 225.2
5.12.2022 23:00 225.1
5.12.2022 22:45 225.1
5.12.2022 22:30 225.1
5.12.2022 22:15 225.1
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )