Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Kamenín
Tok:Hron
Región:Banskobystrický región
Oblasť:Dolný Hron
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 330 cm 330 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 400 cm 400 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 470 cm 470 cm

Kamenín - Hron

Hydrologické modelové predpovede vodných stavov na nasledujúcich 48 hodín sú aktualizované štyrikrát za deň.
Základným vstupom pre hydrologické modely sú predpovede zrážok a teploty vzduchu z numerického meteorologického modelu ALADIN.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Kamenín - Hron
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
5.12.2023 16:30 1374.3
5.12.2023 16:15 1374.3
5.12.2023 16:00 1374.3
5.12.2023 15:45 1364.3
5.12.2023 15:30 1364.3
5.12.2023 15:15 1364.3
5.12.2023 15:00 1364.2
5.12.2023 14:45 1364.2
5.12.2023 14:30 1364.2
5.12.2023 14:15 1374.2
5.12.2023 14:00 1384.2
5.12.2023 13:45 1394.2
5.12.2023 13:30 1404.1
5.12.2023 13:15 1424.1
5.12.2023 13:00 1444.1
5.12.2023 12:45 1454.2
5.12.2023 12:30 1464.1
5.12.2023 12:15 1474.1
5.12.2023 12:00 1484.1
5.12.2023 11:45 1484.1
5.12.2023 11:30 1484.1
5.12.2023 11:15 1484.1
5.12.2023 11:00 1494.1
5.12.2023 10:45 1494.1
5.12.2023 10:30 1494.1
5.12.2023 10:15 1494.1
5.12.2023 10:00 1494.1
5.12.2023 09:45 1494.1
5.12.2023 09:30 1494.1
5.12.2023 09:15 1504.1
5.12.2023 09:00 1504.1
5.12.2023 08:45 1504.1
5.12.2023 08:30 1514.2
5.12.2023 08:15 1514.1
5.12.2023 08:00 1524.1
5.12.2023 07:45 1524.1
5.12.2023 07:30 1524.2
5.12.2023 07:15 1524.1
5.12.2023 07:00 1524.1
5.12.2023 06:45 1524.2
5.12.2023 06:30 1524.2
5.12.2023 06:15 1524.2
5.12.2023 06:00 1524.2
5.12.2023 05:45 1524.1
5.12.2023 05:30 1524.2
5.12.2023 05:15 1524.1
5.12.2023 05:00 1534.1
5.12.2023 04:45 1534.2
5.12.2023 04:30 1534.1
5.12.2023 04:15 1544.1
5.12.2023 04:00 1544.2
5.12.2023 03:45 1544.2
5.12.2023 03:30 1544.2
5.12.2023 03:15 1544.2
5.12.2023 03:00 1544.2
5.12.2023 02:45 1554.2
5.12.2023 02:30 1554.2
5.12.2023 02:15 1554.2
5.12.2023 02:00 1554.2
5.12.2023 01:45 1554.2
5.12.2023 01:30 1554.2
5.12.2023 01:15 1554.2
5.12.2023 01:00 1554.2
5.12.2023 00:45 1554.2
5.12.2023 00:30 1554.2
5.12.2023 00:15 1554.2
5.12.2023 00:00 1554.2
4.12.2023 23:45 1564.1
4.12.2023 23:30 1574.2
4.12.2023 23:15 1574.2
4.12.2023 23:00 1584.2
4.12.2023 22:45 1584.2
4.12.2023 22:30 1584.2
4.12.2023 22:15 1584.2
4.12.2023 22:00 1584.2
4.12.2023 21:45 1584.2
4.12.2023 21:30 1584.2
4.12.2023 21:15 1574.2
4.12.2023 21:00 1574.2
4.12.2023 20:45 1574.2
4.12.2023 20:30 1574.2
4.12.2023 20:15 1574.2
4.12.2023 20:00 1584.2
4.12.2023 19:45 1584.2
4.12.2023 19:30 1584.2
4.12.2023 19:15 1584.2
4.12.2023 19:00 1584.2
4.12.2023 18:45 1584.2
4.12.2023 18:30 1584.1
4.12.2023 18:15 1584.1
4.12.2023 18:00 1584.1
4.12.2023 17:45 1594.1
4.12.2023 17:30 1594.2
4.12.2023 17:15 1594.1
4.12.2023 17:00 1604.1
4.12.2023 16:45 1614.1
4.12.2023 16:30 1614.1
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.
HBV - 2023-12-05 09:00:00UTC - HBV - 7335 - Kamenin (SK)

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálená (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )