Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Kalinovo
Tok:Ipeľ
Región:Banskobystrický región
Oblasť:Horný Ipeľ
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 170 cm 170 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 210 cm 210 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 250 cm 250 cm

Kalinovo - Ipeľ

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Kalinovo - Ipeľ
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
2.12.2022 09:30 281.5
2.12.2022 09:15 281.5
2.12.2022 09:00 281.4
2.12.2022 08:45 281.4
2.12.2022 08:30 281.4
2.12.2022 08:15 281.4
2.12.2022 08:00 281.4
2.12.2022 07:45 281.4
2.12.2022 07:30 281.4
2.12.2022 07:15 281.4
2.12.2022 07:00 281.4
2.12.2022 06:45 281.4
2.12.2022 06:30 281.4
2.12.2022 06:15 281.4
2.12.2022 06:00 281.4
2.12.2022 05:45 281.4
2.12.2022 05:30 281.4
2.12.2022 05:15 281.4
2.12.2022 05:00 281.4
2.12.2022 04:45 281.4
2.12.2022 04:30 281.4
2.12.2022 04:15 281.4
2.12.2022 04:00 281.4
2.12.2022 03:45 281.4
2.12.2022 03:30 281.4
2.12.2022 03:15 281.4
2.12.2022 03:00 281.5
2.12.2022 02:45 281.5
2.12.2022 02:30 281.5
2.12.2022 02:15 281.5
2.12.2022 02:00 281.5
2.12.2022 01:45 281.6
2.12.2022 01:30 281.6
2.12.2022 01:15 281.6
2.12.2022 01:00 281.6
2.12.2022 00:45 281.7
2.12.2022 00:30 281.7
2.12.2022 00:15 281.7
2.12.2022 00:00 281.7
1.12.2022 23:45 281.8
1.12.2022 23:30 281.8
1.12.2022 23:15 281.8
1.12.2022 23:00 281.8
1.12.2022 22:45 281.9
1.12.2022 22:30 281.9
1.12.2022 22:15 281.9
1.12.2022 22:00 281.9
1.12.2022 21:45 271.9
1.12.2022 21:30 271.9
1.12.2022 21:15 282
1.12.2022 21:00 272
1.12.2022 20:45 272
1.12.2022 20:30 272
1.12.2022 20:15 272.1
1.12.2022 20:00 282.1
1.12.2022 19:45 282.1
1.12.2022 19:30 282.2
1.12.2022 19:15 282.2
1.12.2022 19:00 282.2
1.12.2022 18:45 282.2
1.12.2022 18:30 282.2
1.12.2022 18:15 282.3
1.12.2022 18:00 282.3
1.12.2022 17:45 282.3
1.12.2022 17:30 282.4
1.12.2022 17:15 282.4
1.12.2022 17:00 282.4
1.12.2022 16:45 282.5
1.12.2022 16:30 282.5
1.12.2022 16:15 282.5
1.12.2022 16:00 282.6
1.12.2022 15:45 282.6
1.12.2022 15:30 282.7
1.12.2022 15:15 282.7
1.12.2022 15:00 282.7
1.12.2022 14:45 282.8
1.12.2022 14:30 282.8
1.12.2022 14:15 282.8
1.12.2022 14:00 282.8
1.12.2022 13:45 282.8
1.12.2022 13:30 282.8
1.12.2022 13:15 282.8
1.12.2022 13:00 282.8
1.12.2022 12:45 282.8
1.12.2022 12:30 282.8
1.12.2022 12:15 282.7
1.12.2022 12:00 282.7
1.12.2022 11:45 282.6
1.12.2022 11:30 282.5
1.12.2022 11:15 282.5
1.12.2022 11:00 282.5
1.12.2022 10:45 282.4
1.12.2022 10:30 282.4
1.12.2022 10:15 282.4
1.12.2022 10:00 282.3
1.12.2022 09:45 282.3
1.12.2022 09:30 282.3
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )