Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Holiša
Tok:Ipeľ
Región:Banskobystrický región
Oblasť:Horný Ipeľ
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 300 cm 300 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 360 cm 360 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 430 cm 430 cm

Holiša - Ipeľ

Hydrologické modelové predpovede vodných stavov na nasledujúcich 48 hodín sú aktualizované štyrikrát za deň.
Základným vstupom pre hydrologické modely sú predpovede zrážok a teploty vzduchu z numerického meteorologického modelu ALADIN.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Holiša - Ipeľ
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
6.12.2023 18:00 463.8
6.12.2023 17:45 463.8
6.12.2023 17:30 463.8
6.12.2023 17:15 463.8
6.12.2023 17:00 463.8
6.12.2023 16:45 463.7
6.12.2023 16:30 463.7
6.12.2023 16:15 463.7
6.12.2023 16:00 463.7
6.12.2023 15:45 463.7
6.12.2023 15:30 463.7
6.12.2023 15:15 463.7
6.12.2023 15:00 463.7
6.12.2023 14:45 463.7
6.12.2023 14:30 463.7
6.12.2023 14:15 463.6
6.12.2023 14:00 463.6
6.12.2023 13:45 463.6
6.12.2023 13:30 463.6
6.12.2023 13:15 463.5
6.12.2023 13:00 463.5
6.12.2023 12:45 463.5
6.12.2023 12:30 463.5
6.12.2023 12:15 463.5
6.12.2023 12:00 463.4
6.12.2023 11:45 463.4
6.12.2023 11:30 463.4
6.12.2023 11:15 463.4
6.12.2023 11:00 463.4
6.12.2023 10:45 463.4
6.12.2023 10:30 463.4
6.12.2023 10:15 463.3
6.12.2023 10:00 463.3
6.12.2023 09:45 463.3
6.12.2023 09:30 463.3
6.12.2023 09:15 463.3
6.12.2023 09:00 463.3
6.12.2023 08:45 463.3
6.12.2023 08:30 463.3
6.12.2023 08:15 463.3
6.12.2023 08:00 463.3
6.12.2023 07:45 463.3
6.12.2023 07:30 463.2
6.12.2023 07:15 463.2
6.12.2023 07:00 463.2
6.12.2023 06:45 473.2
6.12.2023 06:30 473.2
6.12.2023 06:15 473.2
6.12.2023 06:00 463.2
6.12.2023 05:45 473.3
6.12.2023 05:30 473.2
6.12.2023 05:15 473.2
6.12.2023 05:00 473.2
6.12.2023 04:45 473.2
6.12.2023 04:30 473.2
6.12.2023 04:15 473.2
6.12.2023 04:00 473.2
6.12.2023 03:45 473.2
6.12.2023 03:30 473.2
6.12.2023 03:15 473.2
6.12.2023 03:00 473.2
6.12.2023 02:45 473.2
6.12.2023 02:30 473.2
6.12.2023 02:15 473.2
6.12.2023 02:00 473.2
6.12.2023 01:45 473.2
6.12.2023 01:30 473.2
6.12.2023 01:15 473.2
6.12.2023 01:00 473.2
6.12.2023 00:45 473.2
6.12.2023 00:30 473.2
6.12.2023 00:15 473.1
6.12.2023 00:00 473.1
5.12.2023 23:45 473.1
5.12.2023 23:30 473.2
5.12.2023 23:15 483.1
5.12.2023 23:00 473.1
5.12.2023 22:45 473.1
5.12.2023 22:30 483.1
5.12.2023 22:15 473.1
5.12.2023 22:00 473.1
5.12.2023 21:45 473.1
5.12.2023 21:30 473.1
5.12.2023 21:15 483.1
5.12.2023 21:00 473.1
5.12.2023 20:45 483.1
5.12.2023 20:30 483.1
5.12.2023 20:15 473
5.12.2023 20:00 483
5.12.2023 19:45 483
5.12.2023 19:30 483
5.12.2023 19:15 483
5.12.2023 19:00 483
5.12.2023 18:45 473
5.12.2023 18:30 483
5.12.2023 18:15 483
5.12.2023 18:00 483
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.
HBV - 2023-12-06 15:00:00UTC - HBV - 7440 - Holisa (SK)

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálená (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )