Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Kalonda
Tok:Ipeľ
Región:Banskobystrický región
Oblasť:Horný Ipeľ
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 270 cm 270 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 350 cm 350 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 410 cm 410 cm

Kalonda - Ipeľ

Hydrologické modelové predpovede vodných stavov na nasledujúcich 48 hodín sú aktualizované štyrikrát za deň.
Základným vstupom pre hydrologické modely sú predpovede zrážok a teploty vzduchu z numerického meteorologického modelu ALADIN.

Z technických príčin predpovede vodných stavov dočasne neuvádzame.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Kalonda - Ipeľ
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
2.12.2022 10:15 283.1
2.12.2022 10:00 283.1
2.12.2022 09:45 283.1
2.12.2022 09:30 283.1
2.12.2022 09:15 283.1
2.12.2022 09:00 283
2.12.2022 08:45 283
2.12.2022 08:30 283
2.12.2022 08:15 283
2.12.2022 08:00 283
2.12.2022 07:45 283
2.12.2022 07:30 283
2.12.2022 07:15 283
2.12.2022 07:00 283.1
2.12.2022 06:45 283.1
2.12.2022 06:30 283.1
2.12.2022 06:15 283.1
2.12.2022 06:00 283.1
2.12.2022 05:45 283.2
2.12.2022 05:30 283.2
2.12.2022 05:15 283.2
2.12.2022 05:00 283.2
2.12.2022 04:45 283.3
2.12.2022 04:30 283.3
2.12.2022 04:15 283.3
2.12.2022 04:00 283.4
2.12.2022 03:45 283.4
2.12.2022 03:30 283.4
2.12.2022 03:15 283.5
2.12.2022 03:00 283.5
2.12.2022 02:45 283.5
2.12.2022 02:30 283.5
2.12.2022 02:15 283.5
2.12.2022 02:00 283.6
2.12.2022 01:45 283.6
2.12.2022 01:30 283.6
2.12.2022 01:15 283.6
2.12.2022 01:00 283.6
2.12.2022 00:45 283.6
2.12.2022 00:30 283.6
2.12.2022 00:15 283.6
2.12.2022 00:00 283.6
1.12.2022 23:45 283.6
1.12.2022 23:30 283.7
1.12.2022 23:15 283.7
1.12.2022 23:00 283.7
1.12.2022 22:45 283.7
1.12.2022 22:30 283.7
1.12.2022 22:15 283.7
1.12.2022 22:00 283.7
1.12.2022 21:45 283.8
1.12.2022 21:30 283.8
1.12.2022 21:15 283.8
1.12.2022 21:00 283.8
1.12.2022 20:45 283.9
1.12.2022 20:30 283.9
1.12.2022 20:15 283.9
1.12.2022 20:00 283.9
1.12.2022 19:45 284
1.12.2022 19:30 284
1.12.2022 19:15 284.1
1.12.2022 19:00 284.1
1.12.2022 18:45 284.1
1.12.2022 18:30 284.2
1.12.2022 18:15 284.2
1.12.2022 18:00 284.2
1.12.2022 17:45 284.3
1.12.2022 17:30 284.3
1.12.2022 17:15 284.3
1.12.2022 17:00 284.4
1.12.2022 16:45 284.4
1.12.2022 16:30 284.4
1.12.2022 16:15 294.4
1.12.2022 16:00 294.5
1.12.2022 15:45 294.5
1.12.2022 15:30 294.5
1.12.2022 15:15 284.5
1.12.2022 15:00 284.5
1.12.2022 14:45 284.6
1.12.2022 14:30 284.6
1.12.2022 14:15 284.6
1.12.2022 14:00 284.6
1.12.2022 13:45 284.6
1.12.2022 13:30 284.6
1.12.2022 13:15 284.5
1.12.2022 13:00 284.5
1.12.2022 12:45 284.5
1.12.2022 12:30 284.5
1.12.2022 12:15 284.4
1.12.2022 12:00 284.4
1.12.2022 11:45 284.3
1.12.2022 11:30 284.3
1.12.2022 11:15 284.3
1.12.2022 11:00 284.2
1.12.2022 10:45 284.2
1.12.2022 10:30 284.1
1.12.2022 10:15 284.1
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )