Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Horný Tisovník
Tok:Tisovník
Región:Banskobystrický región
Oblasť:Horný Ipeľ
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 100 cm 100 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 110 cm 110 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 120 cm 120 cm

Horný Tisovník - Tisovník

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Horný Tisovník - Tisovník
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
4.12.2022 15:15 554.5
4.12.2022 15:00 554.5
4.12.2022 14:45 554.4
4.12.2022 14:30 554.4
4.12.2022 14:15 554.3
4.12.2022 14:00 554.3
4.12.2022 13:45 554.3
4.12.2022 13:30 554.2
4.12.2022 13:15 554.2
4.12.2022 13:00 554.1
4.12.2022 12:45 554
4.12.2022 12:30 554
4.12.2022 12:15 553.9
4.12.2022 12:00 553.9
4.12.2022 11:45 553.8
4.12.2022 11:30 553.8
4.12.2022 11:15 553.7
4.12.2022 11:00 553.7
4.12.2022 10:45 553.6
4.12.2022 10:30 553.6
4.12.2022 10:15 553.6
4.12.2022 10:00 553.5
4.12.2022 09:45 553.5
4.12.2022 09:30 553.4
4.12.2022 09:15 553.4
4.12.2022 09:00 553.4
4.12.2022 08:45 553.4
4.12.2022 08:30 553.4
4.12.2022 08:15 553.3
4.12.2022 08:00 553.3
4.12.2022 07:45 553.3
4.12.2022 07:30 553.3
4.12.2022 07:15 553.2
4.12.2022 07:00 553.2
4.12.2022 06:45 553.2
4.12.2022 06:30 553.2
4.12.2022 06:15 553.2
4.12.2022 06:00 553.2
4.12.2022 05:45 553.2
4.12.2022 05:30 553.2
4.12.2022 05:15 553.2
4.12.2022 05:00 553.2
4.12.2022 04:45 553.3
4.12.2022 04:30 553.3
4.12.2022 04:15 553.3
4.12.2022 04:00 553.3
4.12.2022 03:45 553.3
4.12.2022 03:30 553.3
4.12.2022 03:15 553.4
4.12.2022 03:00 553.4
4.12.2022 02:45 553.4
4.12.2022 02:30 553.4
4.12.2022 02:15 553.4
4.12.2022 02:00 553.5
4.12.2022 01:45 553.5
4.12.2022 01:30 553.5
4.12.2022 01:15 553.5
4.12.2022 01:00 553.6
4.12.2022 00:45 553.6
4.12.2022 00:30 553.6
4.12.2022 00:15 553.7
4.12.2022 00:00 553.7
3.12.2022 23:45 553.7
3.12.2022 23:30 553.8
3.12.2022 23:15 553.8
3.12.2022 23:00 553.8
3.12.2022 22:45 553.8
3.12.2022 22:30 553.9
3.12.2022 22:15 553.9
3.12.2022 22:00 553.9
3.12.2022 21:45 553.9
3.12.2022 21:30 553.9
3.12.2022 21:15 553.9
3.12.2022 21:00 553.9
3.12.2022 20:45 553.9
3.12.2022 20:30 553.9
3.12.2022 20:15 553.9
3.12.2022 20:00 553.9
3.12.2022 19:45 553.9
3.12.2022 19:30 553.9
3.12.2022 19:15 553.9
3.12.2022 19:00 554
3.12.2022 18:45 553.9
3.12.2022 18:30 553.9
3.12.2022 18:15 554
3.12.2022 18:00 553.9
3.12.2022 17:45 553.9
3.12.2022 17:30 553.9
3.12.2022 17:15 553.9
3.12.2022 17:00 553.9
3.12.2022 16:45 553.9
3.12.2022 16:30 553.9
3.12.2022 16:15 553.9
3.12.2022 16:00 553.9
3.12.2022 15:45 553.9
3.12.2022 15:30 553.9
3.12.2022 15:15 553.9
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )