Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Želovce
Tok:Krtíš
Región:Banskobystrický región
Oblasť:Horný Ipeľ
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 190 cm 190 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 250 cm 250 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 310 cm 310 cm

Želovce - Krtíš

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Želovce - Krtíš
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
4.12.2022 17:15 174.9
4.12.2022 17:00 174.9
4.12.2022 16:45 174.9
4.12.2022 16:30 174.8
4.12.2022 16:15 174.8
4.12.2022 16:00 174.8
4.12.2022 15:45 174.8
4.12.2022 15:30 174.8
4.12.2022 15:15 174.8
4.12.2022 15:00 174.8
4.12.2022 14:45 174.8
4.12.2022 14:30 174.7
4.12.2022 14:15 174.7
4.12.2022 14:00 174.7
4.12.2022 13:45 174.7
4.12.2022 13:30 174.7
4.12.2022 13:15 174.6
4.12.2022 13:00 174.6
4.12.2022 12:45 174.6
4.12.2022 12:30 174.5
4.12.2022 12:15 174.5
4.12.2022 12:00 174.5
4.12.2022 11:45 174.5
4.12.2022 11:30 174.4
4.12.2022 11:15 174.4
4.12.2022 11:00 174.4
4.12.2022 10:45 174.4
4.12.2022 10:30 174.3
4.12.2022 10:15 174.3
4.12.2022 10:00 174.3
4.12.2022 09:45 174.3
4.12.2022 09:30 174.3
4.12.2022 09:15 174.3
4.12.2022 09:00 174.3
4.12.2022 08:45 174.3
4.12.2022 08:30 174.2
4.12.2022 08:15 174.2
4.12.2022 08:00 174.2
4.12.2022 07:45 174.2
4.12.2022 07:30 174.2
4.12.2022 07:15 174.2
4.12.2022 07:00 174.2
4.12.2022 06:45 174.2
4.12.2022 06:30 174.2
4.12.2022 06:15 174.2
4.12.2022 06:00 174.2
4.12.2022 05:45 174.2
4.12.2022 05:30 174.2
4.12.2022 05:15 174.2
4.12.2022 05:00 174.2
4.12.2022 04:45 174.2
4.12.2022 04:30 174.2
4.12.2022 04:15 174.2
4.12.2022 04:00 174.3
4.12.2022 03:45 174.2
4.12.2022 03:30 174.3
4.12.2022 03:15 174.3
4.12.2022 03:00 174.3
4.12.2022 02:45 174.3
4.12.2022 02:30 174.3
4.12.2022 02:15 174.3
4.12.2022 02:00 174.3
4.12.2022 01:45 174.3
4.12.2022 01:30 174.3
4.12.2022 01:15 174.3
4.12.2022 01:00 174.3
4.12.2022 00:45 174.3
4.12.2022 00:30 174.3
4.12.2022 00:15 174.3
4.12.2022 00:00 174.3
3.12.2022 23:45 174.3
3.12.2022 23:30 174.3
3.12.2022 23:15 174.3
3.12.2022 23:00 174.3
3.12.2022 22:45 174.3
3.12.2022 22:30 174.3
3.12.2022 22:15 174.3
3.12.2022 22:00 174.3
3.12.2022 21:45 174.3
3.12.2022 21:30 174.3
3.12.2022 21:15 174.3
3.12.2022 21:00 174.3
3.12.2022 20:45 174.3
3.12.2022 20:30 174.3
3.12.2022 20:15 174.3
3.12.2022 20:00 174.3
3.12.2022 19:45 174.3
3.12.2022 19:30 174.3
3.12.2022 19:15 174.3
3.12.2022 19:00 174.3
3.12.2022 18:45 174.3
3.12.2022 18:30 174.3
3.12.2022 18:15 174.3
3.12.2022 18:00 174.3
3.12.2022 17:45 174.3
3.12.2022 17:30 174.3
3.12.2022 17:15 174.3
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )