Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Plešivec
Tok:Štítnik
Región:Banskobystrický región
Oblasť:Slaná
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 100 cm 100 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 130 cm 130 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 160 cm 160 cm

Plešivec - Štítnik

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Plešivec - Štítnik
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
4.12.2022 16:00 304.1
4.12.2022 15:45 304.1
4.12.2022 15:30 304.1
4.12.2022 15:15 304
4.12.2022 15:00 304
4.12.2022 14:45 303.9
4.12.2022 14:30 303.9
4.12.2022 14:15 303.9
4.12.2022 14:00 303.8
4.12.2022 13:45 303.8
4.12.2022 13:30 303.8
4.12.2022 13:15 303.8
4.12.2022 13:00 303.7
4.12.2022 12:45 303.7
4.12.2022 12:30 303.7
4.12.2022 12:15 303.6
4.12.2022 12:00 303.6
4.12.2022 11:45 303.5
4.12.2022 11:30 303.5
4.12.2022 11:15 303.4
4.12.2022 11:00 303.4
4.12.2022 10:45 303.4
4.12.2022 10:30 303.3
4.12.2022 10:15 303.3
4.12.2022 10:00 303.3
4.12.2022 09:45 303.3
4.12.2022 09:30 303.2
4.12.2022 09:15 303.2
4.12.2022 09:00 303.2
4.12.2022 08:45 303.2
4.12.2022 08:30 303.2
4.12.2022 08:15 303.2
4.12.2022 08:00 303.2
4.12.2022 07:45 303.2
4.12.2022 07:30 303.2
4.12.2022 07:15 303.2
4.12.2022 07:00 303.2
4.12.2022 06:45 303.3
4.12.2022 06:30 303.3
4.12.2022 06:15 303.3
4.12.2022 06:00 303.3
4.12.2022 05:45 303.3
4.12.2022 05:30 303.3
4.12.2022 05:15 303.3
4.12.2022 05:00 303.3
4.12.2022 04:45 303.4
4.12.2022 04:30 303.4
4.12.2022 04:15 303.4
4.12.2022 04:00 303.4
4.12.2022 03:45 303.4
4.12.2022 03:30 303.4
4.12.2022 03:15 303.4
4.12.2022 03:00 303.5
4.12.2022 02:45 303.5
4.12.2022 02:30 303.5
4.12.2022 02:15 303.5
4.12.2022 02:00 303.5
4.12.2022 01:45 303.5
4.12.2022 01:30 303.5
4.12.2022 01:15 303.6
4.12.2022 01:00 303.6
4.12.2022 00:45 303.6
4.12.2022 00:30 303.6
4.12.2022 00:15 303.6
4.12.2022 00:00 303.7
3.12.2022 23:45 303.7
3.12.2022 23:30 303.7
3.12.2022 23:15 303.7
3.12.2022 23:00 303.8
3.12.2022 22:45 303.8
3.12.2022 22:30 303.8
3.12.2022 22:15 303.8
3.12.2022 22:00 303.9
3.12.2022 21:45 303.9
3.12.2022 21:30 303.9
3.12.2022 21:15 303.9
3.12.2022 21:00 303.9
3.12.2022 20:45 303.9
3.12.2022 20:30 304
3.12.2022 20:15 304
3.12.2022 20:00 304
3.12.2022 19:45 304
3.12.2022 19:30 304.1
3.12.2022 19:15 304.1
3.12.2022 19:00 304.1
3.12.2022 18:45 304.1
3.12.2022 18:30 304.1
3.12.2022 18:15 304.2
3.12.2022 18:00 304.2
3.12.2022 17:45 304.2
3.12.2022 17:30 304.2
3.12.2022 17:15 304.2
3.12.2022 17:00 304.2
3.12.2022 16:45 304.2
3.12.2022 16:30 304.2
3.12.2022 16:15 304.2
3.12.2022 16:00 304.2
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )